Nieuw belastingkantoor loopt achter met verwerken kwijtscheldingen

© FPS (Jos Schuurman)
Stadjers die vorig jaar kwijtschelding van bijvoorbeeld hun afvalstoffenheffing hebben aangevraagd wachten vaak nog steeds op antwoord.
Het nieuwe Noordelijk Belastingkantoor dat de kwijtscheldingen regelt voor onder meer de gemeente Groningen kampt met achterstand. De organisatie bestaat nog maar kort en had de ICT niet op orde.

Klachten

Op social media klaagden Stadjers al over de trage afhandeling. De wachttijd loopt volgens hen in sommige gevallen op tot tien maanden.
Wethouder Ton Schroor erkent de problemen. Stadjers die het betreft krijgen een excuusbrief. Inmiddels werkt het systeem naar behoren zegt hij en kunnen de achterstanden worden ingelopen. Wie inderdaad recht blijkt te hebben op de gevraagde kwijtschelding krijgt die niet alleen voor 2017, maar ook direct voor 2018. Dit moet de gedupeerden wat tegemoet komen.

Betalingsregeling mogelijk

Als een aanvraag wordt afgewezen gaat de gemeente soepel om met de betaling van de heffingen; daar is dan eventueel een betalingsregeling voor mogelijk.