'Gevaar van sloop en verminking monumentale gebouwen bevingsgebied is niet geweken'

© Jos Schuurman / FPS
De Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) is kritisch over het nieuwe schadeprotocol voor de afhandeling van aardbevingsschade. De vereniging ziet 'negatieve gevolgen voor monumentale, karakteristieke en beeldbepalende panden'.
'Aan monumentale, karakteristieke en beeldbepalende panden wordt in het nieuwe schadeprotocol zegge en schrijve één alinea gewijd. Hierin wordt gesteld dat het erfgoedprogramma van de NCG onverminderd van kracht blijft. Er verandert dus niets', stelt de vereniging.

'Specifieke kennis vereist'

De vereniging pleit voor een 'status aparte' voor monumentale, beeldbepalende en karakteristieke panden in onze provincie. 'Het herstellen en versterken van een monument is nu eenmaal een totaal andere discipline dan nieuwbouw. Hiervoor is specifieke kennis vereist.'
De VGME betreurt het dat het protocol alleen gaat over schade en niet over versterking. 'Dit betekent dat het grootste gevaar voor monumentale, karakteristieke en beeldbepalende panden, namelijk verminking en sloop, niet is geweken.'

'Rol NAM niet uitgespeeld'

Ook zegt de VGME dat de rol van de NAM nog niet is uitgespeeld. 'De NAM blijft huizen opkopen, sloopmeldingen doen en sloopvergunningen aanvragen.'
Ook vreest de vereniging voor 'uitbreiding van het bureaucratische moeras' door de oprichting van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Positief

De VGME is niet louter negatief over het nieuwe schadeprotocol, dat op 31 januari gepresenteerd werd: 'De overheid neemt haar verantwoordelijkheid, dat is positief.'