Verzetsstrijder wordt 74 jaar na zijn dood alsnog ereburger van Groningen

Vrijdagmiddag krijgt verzetsstrijder Geert Sterringa postuum het ereburgerschap van Groningen. Zijn naam zal worden bijgeschreven in het Gouden Boek van Stad.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was onderwijzer Sterringa één van de leiders van het communistisch verzet. Hij overleed op 19 januari 1944 in het concentratiekamp Buchenwald.

Ereburgerschap voor 'buitengewone verdienste'

Het Ereburgerschap van de stad Groningen wordt toegekend wegens 'buitengewone verdienste, al dan niet belangeloos, voor de stad en haar inwoners gedurende een lange reeks van jaren.'
Andere ereburgers zijn Hans Alders, Jacques Wallage, Max van den Berg en Nobelprijswinnaar Ben Feringa.

Geboren in Friesland, onderwijzer in Stad

Geert Sterringa werd in 1876 geboren in het Friese Firdgum. Al in 1933 waarschuwde de onderwijzer voor het opkomende fascisme.
Sterringa maakte deel van een groep van bijna honderd communisten uit Groningen, die in 1941 werd gearresteerd en op transport naar de kampen in Duitsland ging. Ruim driekwart van hen kwam om het leven, zo ook Sterringa in 1944.
Op de website van de Geert Sterringa Stichting staat een uitgebreide levensloop van de verzetsstrijder.