Gemeente Schiermonnikoog tegen proefboring

'Wij hopen dat uit de proefboring zal blijken dat er geen winbare hoeveelheid gas aanwezig is.' De gemeente Schiermonnikoog is tegen de proefboring door gaswinningsbedrijf Hansa, ten noorden van het eiland.

Met de proefboring wil het bedrijf kijken hoeveel winbaar gas er is. Eerder gaf het ministerie van Economische Zaken toestemming voor de proefboringen.

Boortoren

De boortoren wordt zondag vanuit IJmuiden naar de plek gesleept, waar de proefboring plaats zal vinden. De proefboring zelf begint op 16 februari. 'Wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste', laat het gemeentebestuur van Schiermonnikoog weten.

'Schiermonnikoog wordt voor een voldongen feit gesteld zonder vooroverleg.' Het gemeentebestuur vindt dat het winnen van gas 'niet meer van deze tijd is en de energietransitie frustreert en vertraagt'.

Concessie

Mocht uit de proefboring wel blijken dat er een winbare hoeveelheid gas aanwezig is, dan zegt het gemeentebestuur bij het ministerie van EZK en de Tweede Kamer te gaan pleiten om geen concessie af te geven voor de exploitatie van het gasveld.

Lees ook:

- Meerderheid Tweede Kamer doet voorlopig niks aan gaswinning bij Schiermonnikoog
- Kamerfractie GroenLinks wil inspraak gemeenten bij proefboring Schier
- Minister Wiebes is niet tegen proefboring Schiermonnikoog

Meer over dit onderwerp:
SCHIERMONNIKOOG
Deel dit artikel:

Recent nieuws