Oppositie niet blij met coalitieakkoord Westerwolde: 'Dit is geen sterk fundament'

De voltallige oppositie in de gemeenteraad van Westerwolde zegt essentiële zaken te missen in het coalitieprogramma dat de PvdA en Gemeentebelangen hebben gesloten.

De oppositie, die acht van de negentien zetels in de raad heeft, wil inspraak in het akkoord. CDA-fractievoorzitter Herma Hemmen vindt dat voornamelijk de thema's werkgelegenheid, economie, Cittaslow en openbaar vervoer te weinig aandacht krijgen in het coalitieprogramma.

'Geen sterk fundament'

'En als we kijken naar duurzaamheid, vinden we dat de lat wel erg laag ligt. De coalitie wil pas in december met beleid komen, terwijl we willen dat dit soort ontwikkelingen aangejaagd worden. Dat is ook goed voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid.'

Toch staan er wel degelijk concrete punten in het akkoord, ziet ook Hemmen. 'Maar dat is nog geen sterk fundament waarop wij de toekomst van de gemeente Westerwolde kunnen bouwen.'

Werkagenda

Daarom wil de oppositie graag meepraten over het akkoord. 'We willen op basis van het herindelingsbesluit graag samen tot een werkagenda komen. Daarin moeten concrete afspraken staan over wat we op gaan pakken en op welke termijn', aldus Hemmen.

Wethouder Giny Luth van Gemeentebelangen laat in een reactie weten open te staan voor ideeën vanuit de oppositie. 'Zoals ook gemeld in het coalitieakkoord: dit is een akkoord op hoofdlijnen. Over de nadere invulling komen we nog te spreken, ook met de oppositie.'

Zorgvuldig

Het woord Cittaslow komt in het coalitieprogramma niet voor. Dat is opvallend: Cittaslow, een internationaal keurmerk dat staat voor onder andere behoud van identiteit en het 'langzame leven' in een relatief kleine gemeente, wordt in Westerwolde met trots gedragen.

Luth verbaasd over de kritiek over Cittaslow vanuit de oppositie. 'Daar is onze hele herindeling op gebaseerd. We willen geen megazonneparken of grote windparken.'

Over de kritiek op het ontbrekende duurzaamheidsbeleid zegt de wethouder: 'Er staat dat de beleidsnota duurzaamheid voor 1 december klaar moet zijn, maar dat kan ook eerder zijn. Maar het moet wel zorgvuldig.'

Meer woorden wil Luth er niet aan kwijt. 'Woensdagavond is het eerste debat in de gemeenteraad. Eerst moeten we maar eens kijken wat daar uit komt.'

Inhoud coalitieakkoord

Dat het coalitieakkoord weinig concreet is op het gebied van duurzaamheid, valt overigens te betwisten. Zo zegt het akkoord dat Westerwolde 'op termijn' energieneutraal moet zijn. Die energieneutraliteit moet de nota duurzaamheid ook tot doel hebben. Daarbij komen er notities over zonneparken en kleine windmolens in het akkoord te staan.

Het woord 'economie' komt één keer in het programma voor, in een alinea over cultuur. 'Werkgelegenheid' staat er twee keer in, waarbij het meest concrete punt is dat Westerwolde een '1, 2, 3 methode' gaat gebruiken om mensen zo snel mogelijk aan een baan te helpen. 

Lees ook:

- Raad verrast over vertrek Kompier: 'Ze was het visitekaartje van de gemeente'
- Afwijzing Gemeentebelangen 'kwam hard binnen' bij CDA
- Gemeentebelangen probeert het zonder CDA in Westerwolde

Meer over dit onderwerp:
SELLINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws