SodM: 'NAM moet binnen week met maatregelen komen na recente bevingen'

© Mario Miskovic
De NAM moet binnen een week een analyse over de recente aardbevingen naar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) sturen. Het gasconcern moet daarnaast ook met maatregelen komen zodat de kans op bevingen wordt verkleind.
Op 8, 10 en 11 februari dit jaar zijn er drie aardbevingen geweest bij Loppersum (2.0 op de schaal van Richter), Scharmer (1.7) en Garrelsweer (2.2). Volgens het SodM tonen deze bevingen aan dat de productie in het Groningenveld zo snel mogelijk terug moet naar 12 miljard kuub gas per jaar. 

Code oranje

In het advies van eerder deze maand drong de toezichthouder daar al op aan. Ook werden per direct de gaslocaties in het Lopster gebied gesloten. Ondanks die maatregelen worden aardbevingen in het gebied niet uitgesloten.
Door de drie laatste bevingen bevindt Groningen zich weer terug in 'code oranje'. De snelheid waarmee de grond zich verplaatste was bij de recentste bevingen lager dan bij de aardschok van Zeerijp die een kracht had van 3.4 op schaal van Richter. Toen bereikte Groningen code rood.

Maatregelen

Bij code oranje kan de NAM maatregelen nemen zoals het verminderen van de gaswinning bij bepaalde gaslocaties of het sluiten van locaties voor een onbepaalde tijd sluiten. Op deze manier moet de kans op aardbevingen worden verlaagd. 
Volgens NAM-woordvoerder Hein Dek heeft het gas- en oliebedrijf na de eerste beving in Loppersum volgens afspraak een rapport aangeleverd bij het SodM. De twee bevingen die volgden hebben volgens hem in het meet- en regelprotocol geen waarden overschreden. 'Maar als het SodM vraagt om een rapport en voorstel van maatregelen, zullen wij dat aanleveren', zegt Dek.

Nog één zwaarder dan 1.5 en dan...

Uit het meet- en regelprotocol van de NAM blijkt dat we dicht tegen code rood aanzitten. Het afgelopen jaar vonden er 24 aardbevingen plaats die hoger waren dan 1.5 op de schaal van Richter. Als dat er 25 worden, bereiken we code rood. Dat geldt ook als de grondversnelling de grens van 0.10 g bereikt of de aardbevingsdichtheid de grens van 0.40 bevingen per vierkante kilometer bereikt. Op dit moment is dat 0.38.

Eind maart besluit

Begin deze maand kwam het SodM met een advies aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de gaswinning zo snel mogelijk te verlagen naar 12 miljard kuub per jaar. Naar verwachting neemt Wiebes eind maart hierover een besluit.