Woningcorporaties: sloop-nieuwbouw vaak goedkoper dan versterken

© Jos Schuurman / FPS
De veertien Groningse woningcorporaties uit het aardbevingsgebied schrijven in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer dat er meer sloop-nieuwbouw moet plaatsvinden in plaats van het verstevigen van huurwoningen. Volgens de verhuurders leidt versterking 'soms tot kapitaalvernietiging'.
Het versterken van een huis kost soms 200.000 tot 300.000 euro per woning. Dan is alleen de buitenkant nog maar aangepakt. Volgens de woningcorporaties is met het oog op verduurzaming, sloop-nieuwbouw een goedkopere oplossing. Nieuwbouwwoningen kunnen gasloos en energieneutraal worden gebouwd. 

Regie

De Groningse corporaties verhuren gezamenlijk meer dan 60.000 huizen in het aardbevingsgebied. Naar schattingen van Nationaal Coördinator Groningen moet het merendeel daarvan aardbevingsbestendig worden gemaakt. 
Verder willen de corporaties meer regie. Als het Centrum Veilig Wonen (CVW) een versterkingsadvies heeft gegeven, willen verhuurders dat zij opdrachtgever worden voor de uitvoering daarvan. Zonder dat zij aansprakelijkheid voor dat advies overnemen.
'Daarbij komt niet het hele risico bij de corporatie te liggen: de NAM is en blijft aansprakelijk. Ook als er meerkosten zijn', schrijven de partijen in de brief. 

Leefbaarheid

Als de woningcorporaties meer invloed hebben, kunnen zij naar eigen zeggen ook beter maatwerk leveren aan wat een wijk of dorp nodig heeft. In veel gebieden spelen meerdere opgaven een rol. Zoals krimp, vergrijzing en armoede.
In het geval van krimp is het volgens de woningcorporaties soms verstandiger om huizen aan de dorpsranden te slopen 'zonder daarbij het dorpskarakter verloren te laten gaan'. Daardoor moeten de dorpskernen leefbaarder blijven.

Tweede Kamer

Donderdag vergadert de Tweede Kamer over het aardbevingsbestendig maken van woningen.