Inschrijving voor opkoopregeling NCG van start (update)

Inwoners van het aardbevingsgebied die van hun huis af willen, kunnen zich vanaf donderdag melden bij de Nationaal Coördinator Groningen.
De inschrijving voor de zogenoemde opkoopregeling loopt in totaal een maand. In april horen aanvragers of ze daadwerkelijk geselecteerd zijn. In totaal is er 10 miljoen euro beschikbaar.

Criteria

Wie zijn huis wil laten opkopen, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de woning in de kern van het aardbevingsgebied staan. 'Het gaat om de gemeenten Loppersum en Ten Boer en een deel van de gemeenten Midden-Groningen, Appingedam, Delfzijl en Eemsmond', aldus Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.
Daarnaast moet de woning een aaneengesloten periode van minimaal twaalf maanden aantoonbaar openbaar te koop staan. Verder moet de aanvrager eigenaar zijn van de woning of deze via een erfenis hebben gekregen.

Familie-omstandigheden

Woningeigenaren met bijzondere omstandigheden krijgen voorrang bij het opkopen van de woning. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld een medische indicatie, familieomstandigheden of woon-werkafstand.
Als er meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, zijn de woningen die het langst te koop staan als eerst aan de beurt.

Eerdere proef

Vorig jaar deed de NCG al een proef met de opkoopregeling. 'Toen richtten we ons vooral op knelpunten, nu kijken we breder', aldus Alders.
Daarnaast had de ombudsman kritiek op het feit dat er op gegeven moment werd geloot onder de aanvragers. 'Toen we een keuze tussen gelijke gevallen moesten maken, wilden we dat onafhankelijk doen. Nu hebben aanbevelingen van ombudsman verwerkt. We leren gaandeweg in het proces', verklaart Alders. De loting is afgeschaft.

Hoeveel aanvragers?

Een bedrag van 10 miljoen. Is dat genoeg? Alders denkt van wel. 'We maken hele inventarisaties. De vorige keer zeiden mensen ook: dat gaan honderden mensen worden. Dat was niet zo. We kregen 179 aanmeldingen, waarvan iets meer dan honderd binnen het gebied. Nu hebben we ook niet verwachting dat het in de honderden loopt.'
Daarnaast spreekt Alders nog van een voortrollend karakter. 'Een deel van de opgekochte woningen verkopen we ook weer. Het geld dat daarbij vrijkomt, komt ook in de pot, bovenop de 10 miljoen euro.'