'Sneltrein naar Randstad niet laten stoppen; het kost alleen maar tijd'

ProRail heeft, evenals de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland, de wens en de ambitie uitgesproken om een treinverbinding van maximaal anderhalf uur te realiseren tussen Groningen en de Randstad.

Alleen, de provincie Drenthe wil wél een tussenstop in de eigen provincie. Is dat begrijpelijk, of alleen maar vertragend, Beter Weters?

Verbinding moet er komen

Een snelle verbinding met de Randstad, het is een terugkerend onderwerp. Verrassend genoeg nu op de agenda gezet door een andere partij dan het Noorden zelf. Hulde aan ProRail hiervoor. En ze hebben natuurlijk helemaal gelijk. Die snelle(re) verbinding moet er komen. Als je kijkt naar de reizigersvraag lijkt een rechtstreekse verbinding tussen Groningen en bijvoorbeeld Amsterdam het meest logisch.

Trein niet laten stoppen

Dat houdt in dat er voldoende mensen vanuit Groningen direct naar Amsterdam willen. Als dat zo is, hoef je die trein niet meer te laten stoppen, kost alleen maar tijd. Als dat tussen Assen en Amsterdam ook lukt, wil ProRail daar ook vast wel naar kijken. Dus wat mij betreft een mooi plan dat vraagt om een serieuze uitwerking.

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Regionaal vervoer is belangrijker

Goed en betaalbaar openbaar vervoer binnen onze eigen regio is op dit moment belangrijker dan een symbolisch lijntje naar de Randstad. Amsterdammers kunnen nu al in twee uur in onze mooie provincie zijn. De ervaring leert bovendien dat een beetje tijdwinst ten koste gaat van de lijnen in de provincie.

Slecht voor platteland

Al heel lang worden bussen die de dorpen in onze provincie aandoen opgeofferd voor hippe Q-liners en spitsbussen voor forensen. Leuk en aardig, maar door deze keuzes komt de leefbaarheid in het ommeland onder druk te staan. Dorpen die slecht bereikbaar zijn met een bus, verzorgingshuizen waar ouderen niet meer vandaan kunnen, jongeren die lastig tussen hun dorp en school kunnen reizen en noodzakelijke bussen die worden vervangen door vrijwilligerslijntjes. Het is slecht voor het platteland, het is slecht voor de betaalde werkgelegenheid en het is daarmee niet goed voor heel Groningen. Een supertrein naar de Randstad mag nooit ten koste gaan van ov in de buurt.

Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Het zal een wens blijven

De wens is de vader van de gedachte. ProRail wil een verbinding van maximaal anderhalf uur realiseren. Naar mijn mening zal dat een wens blijven, met name omdat andere provincies mee willen profiteren als je kijkt naar het verhaal van Henk Brink. Als er een schaap over de dam is volgen er meestal meer en is het effect van de snelle verbinding weg.

Gedoemd te mislukken

Dan is nog de vraag hoe veel passagiers er rechtstreeks van hier naar de Randstad reizen.
Of is het de gedachte dat mensen uit de Randstad hier gaan wonen en dagelijks drie uur gaan reizen? Een utopie, in mijn beleving. Dit plan is gedoemd te mislukken, enerzijds omdat iedereen een opstapplaats wil, anderzijds zal het aantal rechtstreekse reizigers dermate laag zijn dat het financieel niet uit kan. Zorg eerst maar eens dat het ov op het plattland gewaarborgd is.

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Bittere noodzaak

Een snelle spoorverbinding naar het Westen is nodig! Bitter nodig! Daarvoor zal het kabinet vele miljoenen op tafel moeten leggen. Critici van een extra stop in Assen (of Hoogeveen) zullen al snel zeggen: 'Toch nog zoveel stops op deze lijn? Wat verandert er dan ten opzichte van de lijn nu? Moeten daarvoor dan zoveel miljoenen op tafel komen?'

Later pas nadenken over tussenstops

Door inzet van het Noorden moeten Kamer en kabinet voor deze snelle lijn zonder stops gaan pleiten. Dit moet een onomkeerbare zekerheid worden. Pas als de nieuwe lijn zeker is, kan later aan een tussenstop op deze spoorlijn worden gedacht. Volgens mij loopt de provincie Drenthe met de huidige wens voor een tussenstop in Assen dan ook op de troepen vooruit. 'Wie te veel tegelijk wil, krijgt vaak het deksel op de neus!'

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Niet overal onderweg stoppen

Die snelle lijn moet snel komen, en dat zonder allerlei slechts quasi-politiek te duiden hindernissen onderweg. Assen, of Hoogeveen, of zelfs Zwolle, zijn slechts obstakels. Wil Groningen echt iets hebben aan een efficiënt snelle verbinding met het Westen dan moet niet overal onderweg gestopt hoeven worden. Dat is ook daarom niet van belang of nodig omdat de aanliggende plaatsen niet dát economisch gewicht in de schaal leggen dat Groningen en haar achterland doen.

Extra stop niet gerechtvaardigd

Bovendien liggen zij op zich overigens al zoveel dichter bij de Randstad dat een extra stop van déze trein niet gerechtvaardigd lijkt. Enfin, een flinke knuppel in het Drentse hoenderhok, denk ik, maar wel terecht. Net na-ijverig kleine kinderen-gedrag: 'Hij heeft een speeltje; dat wil ik óók!' Brrr!

Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Mooie plannen

We weten al jaren dat de afstand Groningen-Amsterdam korter is dan Amsterdam-Groningen. Daarom werden er in de vorige eeuw mooie plannen gemaakt voor een snelle verbinding van de Randstad naar Groningen via de polders. Deze zou goed doorgetrokken kunnen worden naar Noord-Duitsland en Denemarken. Helaas werden deze plannen geschrapt in 2007. Het zou goed zijn ze nu het weer goed gaat met de BV Nederland uit de mottenballen te halen en aan te passen aan de eisen van deze tijd.

Doen dus!

De oplossing van ProRail is mooi bedacht, maar deze treinen zullen echt stoppen in de grote aanliggende plaatsen waardoor tijdswinst marginaal wordt. Mooi meegenomen, maar niet genoeg om de Randstad echt dichtbij te brengen. Met een dergelijke verbinding kan een deel van Nederland dat slecht of niet met de trein bereikbaar is bereikbaar worden. Doen dus!

David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Meer over dit onderwerp:
beterweterspolitiek GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws