Woede over verhoging waterpeil Lauwersmeer bij boeren en ondernemers

Het Lauwersmeergebied
Het Lauwersmeergebied © Piet Lantinga/Groningen in Beeld
Agrariërs en recreatieondernemers vrezen forse schade te krijgen van verhoging van het waterpeil van het Lauwersmeer met veertig centimeter. Een deel van hen stapte donderdag naar de voorzieningenrechter van de Raad van State tegen de peilverhoging die 15 februari had moeten ingaan.
Het Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen hebben hun zogeheten rietproef vanwege deze rechtszaak uitgesteld. Dinsdag doet de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak over de peilverhoging.

Betere vogelstand

De provincie wil rietgroei rond het Lauwersmeer stimuleren voor een betere vogelstand in het Natura 2000-gebied. Het gaat om een proef. Van 15 februari tot 1 april wordt het peil verhoogd. Voor een geslaagde proef moet dat twee jaar achter elkaar gebeuren.
'We weten wat we doen', zeggen medewerkers van Noorderzijlvest, dat overleg heeft gevoerd met het Wetterskip Fryslân. Volgens Noorderzijlvest maken de ondernemers zich druk om niets. Er is een regeling voor schade die ruimhartig zal worden toegepast, beloofde het waterschap.

Vrees voor drassige grond

De tegenstanders maken zich zorgen. De boeren vrezen voor drassige grond, zoute kwel en verzilting van hun akkers waar ze jarenlang last van kunnen hebben. De recreatieondernemers rond het meer zijn bang voor optrekkend vocht in vakantiewoningen en schade aan de kades van de jachthavens.
'We hebben al een probleem met hoge waterstanden, maar dat maken ze nog groter', stelt Wridzer Bakker van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkers in het grensgebied van Friesland en Groningen.

'Geen gevolgen'

'We hebben werkelijk alles onderzocht maar er zijn geen gevolgen voor de grondwaterstand of verweking van kades, zegt Rens Snel van Noorderzijlvest. 'Er breken geen dijken door en mollen en ratten gaan er niet van aan de haal.'

Spuien in de Waddenzee

Maar er is geen vertrouwen bij de tegenstanders. Noorderzijlvest kan niet ingrijpen als er plotseling iets fout gaat, zeggen ze. Volgens het waterschap kan de peilverhoging binnen twee dagen ongedaan worden gemaakt door te spuien in de Waddenzee. Dat gaat er bij de ondernemers niet in.