Ook kalvermesters zijn de dupe van bedrijfsblokkades

De blokkade van 2000 melkveehouderijen treft ook kalvermesters. Een aantal van hen zit met kalveren die nergens heen kunnen, omdat ze afkomstig zijn van bedrijven die 'op slot zitten'.
Die bedrijven zijn gesloten op last van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit omdat ze worden verdacht van gesjoemel met kalveren.

900 kalveren

Ook kalvermesterij Offringa in Schildwolde merkt de gevolgen. In dit familiebedrijf staan momenteel ruim 900 kalveren op stal. Twintig daarvan zijn afkomstig van bedrijven die door de overheid verdacht worden van gesjoemel met kalveren. 
Het om bedrijven waarvan de registratie van koeien die kalveren hebben gekregen niet klopt. Die registratie is van belang om te kunnen bepalen of een bedrijf zich houdt aan de fosfaatregels. 

Geen nieuwe ronde

De twintig 'verdachte' kalveren in de stal van Offringa mogen niet worden afgevoerd, zolang niet bekend is van welke moederkoe ze afkomstig zijn.
Dat kan een groot probleem worden, zegt Aly Offringa:  'Dan moeten die kalveren hier blijven staan en dan kunnen wij niet schoonmaken, niet ontsmetten, we kunnen geen nieuwe ronde aangaan. En als wij geen nieuwe ronde aangaan, dan kan de kassa ook niet rinkelen'. 
Met andere woorden, alle ruim 900 honderd kalveren, inclusief de nu nog geblokkeerde dieren moeten tegelijk weg, anders loopt de bedrijfsvoering spaak. 
De kalveren van Offringa zijn ongeveer 20 weken oud. Over vijf weken zijn ze slachtrijp. Voor die tijd moet dus een oplossing worden gevonden.

Kalverfraude? Hoe zit dat?

Eerder maakten we onderstaande video over hoe de kalverfraude. Volgens de boeren gaat het om een fout, en is het geen fraude.