'Bevingsbestendig maken van Groningen kost rond de 25 miljard'

© Jos Schuurman / FPS
Het aardbevingsbestendig maken van Groningen gaat rond de 25 miljard euro kosten. Dat stelt journalist Sam Gerrits in een artikel op de website Follow the Money.
Gerrits baseert zijn artikel op de conclusie van de Nationaal Coördinator Groningen dat zeker drieduizend panden in de kern van het bevingsgebied versterkt moeten worden. De NCG inspecteerde ruim 6500 panden.
Dat getal heeft Gerrits doorberekend naar het volledige bevingsgebied. 'Als je de helft van het aantal huizen neemt in het kerngebied, kom je op zo'n vijftigduizend huizen', zegt Gerrits. En om die allemaal te versterken, kom je volgens hem op het bedrag van 25 miljard.

Schatting

'Maar het is een schatting. Het is een aanzet voor experts om tot een getal te komen. Want ik vind het bijzonder vreemd dat daar nog altijd geen cijfers over bestaan.'
Gerrits pleit ervoor om vaker over te gaan tot nieuwbouw, in plaats van versterking. 'Feitelijk houdt versterking in dat je huis een beetje wordt vertimmerd en dat het dak wordt verstevigd. Dat kan tot drie ton per huis kosten. Voor hetzelfde geld kan je ook nieuwbouw plegen.'

Advies

Gerrits heeft nog een advies: 'Begin ook ruimhartig met veiligheid en niet alleen met het uitbetalen van de schade, zoals minister Eric Wiebes zei. En begin dan met de oudste en meest risicovolle boerderijen, om die te versterken.'