Blokkade van Groningse melkveebedrijven is opgeheven

© Rienk Couperus
De blokkade van nog eens zeshonderd melkveebedrijven in verband met de kalverfraude is opgeheven. Er zitten nu nog ongeveer veertienhonderd bedrijven 'op slot'.
Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw de Tweede Kamer laten weten.

Groningse bedrijven

Ook de bedrijven van Annely Langereis uit Ten Boer en Pieter Berend Slager uit Ten Boer zijn vrijgegeven. De twee melkveehouders spraken eerder hun verontwaardiging uit over de in hun ogen 'bizarre' maatregel van de minister.

Mestregels

Twee weken gelden werden 2100 bedrijven geblokkeerd, omdat ze leken te hebben gesjoemeld met hun administratie. Boeren gaven melkkoeien op als koeien die nog geen kalf hadden gekregen en dus nog geen melk gaven. Zulke koeien tellen minder zwaar mee bij de mestregels.
'Kleine fouten'
Langereis en Slager zeggen beiden dat ze onbewust een kleine fout hebben gemaakt die vervolgens onevenredig hard is afgestraft. Om hoe veel geblokkeerde melkveebedrijven het in totaal in Groningen gaat en hoe veel er inmiddels zijn vrijgegeven, is niet bekend.

Vijfduizend koeien

Minister Schouten schat dat er ruim vijfduizend koeien verkeerd zijn geregistreerd en dat het moeilijk te zeggen is, in welke boer moedwillig fraudeerde en welke boer gewoon slordig was. Volgens haar kunnen boeren uit die laatste categorie, die de fouten in hun administratie hebben rechtgezet, erop rekenen dat ze uiterlijk begin maart weer koeien mogen aan- en afvoeren.