Definitief: 45 windmolens in Veenkoloniën

Er komt definitief een park met 45 windmolens in de Veenkoloniën. Dat heeft de Raad van State bepaald. De doelstelling voor duurzame energie weegt hoger dan het gegeven van omwonenden tegen het windpark zijn.
Zo blijkt uit de uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Met de uitspraak, meldt RTV Drenthe, komt een einde aan jaren van procederen. Er is geen hoger beroep mogelijk. Dat betekent dat de 45 windturbines bij Stadskanaal en Nieuw-Buinen er gaan komen. Die kunnen een hoogte van 175 meter krijgen.
De locaties van de windmolens. De grijze kern op de kaart is Stadskanaal. Bron: Windpark Drentse Monden Oostermoer

Veel verzet

Er is veel verzet tegen de plannen voor een groot windmolenpark van het ministerie van Economische Zaken. De bezwaren kwamen onder meer van Tegenwind Veenkoloniën, Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond, Het Drentse Landschap, de Bond Heemschut, Platform Storm en Wind Nee. Een van de bezwaarschriften is 180 pagina's groot.
De bezwaarmakende partijen vrezen voor onder meer slagschaduw, geluidsoverlast en voor gezondheidsrisico's. De Raad van State schuift die bezwaren nu van tafel. Alle bezwaren zijn voldoende onderzocht en weerlegd, vindt ze.
Het ontbreken van draagvlak op lokaal niveau is niet zonder meer het meest zwaarwegend
Raad van State

Afweging tussen belangen en energievoorziening

'Er is geen wettelijke regel die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak in de omgeving bestaat', luidt de uitspraak van de Raad van State die uit 196 pagina's bestaat.
Bij projecten zoals een windpark moeten de ministers een afweging maken tussen een duurzame nationale energievoorziening en de belangen van omwonenden. 'Het ontbreken van draagvlak op lokaal niveau is daarbij niet zonder meer het meest zwaarwegend', vindt de Raad van State.
De voormalige ministers van Economische Zaken voerden voor de Raad van State aan dat het doel van 14% duurzame energie in 2020 niet wordt gehaald als het Drentse plan onderuit zou gaan. In 2020 moet in Nederland 6000 megawatt aan windenergie op land worden opgewekt. De Drentse Monden en Oostermoer levert hieraan een bijdrage van 150 megawatt. De Raad van State wijst erop dat die doelstelling een politieke keuze is geweest en dat het niet aan de rechter is om daar wat anders van te vinden.

Plan voor 45 windmolens

Eerst was het plan nog groter, maar één rij windmolens bij Drouwenermond is geschrapt. Het lintdorp zou anders ingesloten worden tussen twee rijen windmolens. Dat geldt ook voor Gasselternijveenschemond, maar daar is tot dusver geen rij geschrapt.

Reactie Tegenwind

Ondanks dat er geen hoger beroep meer mogelijk is, blijft Tegenwind bij haar protesten tegen de windmolens: 'Er komt geen enkele windturbine.' Windpark Oostermoer hoopt dat tegenstanders het verzet staken.