'Een bus door de Oosterparkwijk? En het parkeren dan?'

Impressie nieuwe Vinkenstraat: geen parkeervakken, maar een busbaan
Impressie nieuwe Vinkenstraat: geen parkeervakken, maar een busbaan © LOLA Landschapsarchitecten
Bewoners van de Professorenbuurt en de Oosterparkwijk in de stad blijven het oneens met de aanleg van een nieuwe verkeersroute tussen de oostelijke ringweg en het UMCG.
Vanaf 2023 mogen automobilisten over de Oosterhamrikkade noordzijde rijden, ongeveer op de plek van de huidige busbaan. Bussen rijden dan dwars door de Oosterparkwijk van en naar de ringweg. Voor die route hebben burgemeester en wethouders gekozen.
De bus gaat in de toekomst door de Vinkenstraat in de Oosterparkwijk (Beeld: Aanpak Oosterhamrikzone)

Parkeerproblemen

Bewoners van de twee wijken zien nog allerlei bezwaren en vinden dat daar eerst wat aan gedaan had moeten worden. Zo verdwijnen er driehonderd parkeerplekken, terwijl de parkeerdruk volgens hen nu al hoog is. Hans ter Haar van het Buurtoverleg Professorenbuurt Oost: 'De vraag is of er uiteindelijk nog wel parkeerplekken zullen zijn voor de bewoners.'
Ook over het geluid maakt hij zich zorgen. 'De geluidsnormen zullen misschien net binnen de wettelijke kaders blijven, maar het betekent wel dat we er in de woonomgeving flink op achteruit gaan.'
We gaan er in de woonomgeving flink op achteruit
Hans ter Haar - Buurtoverleg

Helemaal geen nieuwe autoroute

Het is niet zo dat de bewoners liever een andere route hadden gehad; ze willen helemaal geen nieuwe autoverbinding. Jaap de Graaf van Bewonersorganisatie Oosterpark: 'We zijn gewoon niet overtuigd dat de meerwaarde voor de stad opweegt tegen de overlast voor de wijken.'
De wijkbewoners vinden het niet van deze tijd dat het college kiest voor meer in plaats van minder auto's in de stad. Hans ter Haar: 'Je moet bevorderen dat auto's van buiten de stad buiten de stad parkeren. Openbaar vervoer stimuleren is van deze tijd.'

Woningen kwijt

Een deel van de bewoners van de Vinkenstraat in de Oosterparkwijk raakt bovendien hun woningen kwijt. Woningcorporatie Nijestee wil de huizen aan de noordzijde slopen en daar nieuw bouwen. Jaap de Graaf van de bewonersorganisatie is niet tegen die sloop, omdat volgens hem de huizen al jarenlang slecht onderhouden zijn.
'Wij vinden het belangrijk dat de verhuizingen goed geregeld worden en dat er betaalbare nieuwbouw komt voor huurders.' Hij ziet het liefst een mix van 3-, 4- en 5-kamerwoningen.

Inspraak

Bewoners mogen de komende weken hun zienswijzen indienen over de keuze voor de route van auto's en bussen door de twee wijken. Op 6 maart houdt de gemeenteraad een hoorzitting om hun meningen te horen. Daarna valt het besluit.
De definitieve ontwerpen zijn pas in 2020 klaar; auto's en bussen moeten rond 2023 van de nieuwe routes gebruik maken.