Boerenclubs worden het niet eens over afwikkeling bevingsschade

© Jos Schuurman/FPS
Het is de verschillende boerenbelangen-organisaties in Groningen niet gelukt afspraken te maken over een gezamenlijk meldpunt voor aardbevingsschade.

Claim

Ruim twee weken geleden meldde voorman Ate Kuipers van de stichting Boerenbelang Mijnbouwschade (een initiatief van  de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond) dat er samen met  LTO Noord een gezamenlijk loket zou worden ingericht. Boeren zouden daar schade kunnen melden en er zou worden gewerkt aan een gezamenlijke claim om die schade vergoed te krijgen. 

Geen harde afspraken

Maar volgens LTO Noord zijn er geen harde afspraken gemaakt. Deze organisatie zegt al langer bezig te zijn met het bijstaan van boeren en het overleggen met de NAM, en daarmee op oude voet door te gaan. 'Daarvoor is het niet nodig een gezamenlijk loket in te richten' zegt voorzitter Alma den Hertog van LTO Noord afdeling Groningen. 'Zo'n loket is vooral bedoeld voor het voorbereiden van een massaclaim, terwijl LTO bezig wil zijn met de totale belangenbehartiging'. 

Teleurgesteld

Ate Kuipers van Boerenbelang is teleurgesteld over dit besluit van LTO Noord. Volgens hem waren er 'duidelijke afspraken' gemaakt over de samenwerking. 'Dit is niet goed voor de agrarische sector', zegt hij, 'maar we laten ons niet langer ophouden'.