Raad Stad: Kan huidige Oosterpoort ook de nieuwe Oosterpoort zijn?

© Herman Hummel / Groningen in Beeld
Het gemeentebestuur van Groningen moet onderzoeken of het huidige gebouw van de Oosterpoort ook onderdeel kan uitmaken van de nieuwe Oosterpoort. Daar heeft een meerderheid van de Groninger gemeenteraad om gevraagd.
De raad wil weten wat de kosten en mogelijkheden zijn om het huidige gebouw te behouden voor de nieuwe Oosterpoort. De SP dwong dat af via een motie. Bijna alle partijen stemden in met de SP-motie. Student en Stad was tegen, de fractievoorzitter van Partij voor de Dieren (1 zetel) was afwezig en kon dus niet stemmen. 

Is sloop echt nodig?

'De Oosterpoort over tien jaar slopen is geen noodzakelijkheid, maar een politieke keuze', liet Daan Brandenbarg (SP) weten. Het is niet bekend wat het kost om het huidige gebouw bij de tijd te brengen. Dat hangt af van de ambities die we hebben en die ambities moeten we nog onderzoeken.' Daarom wil de SP, en dus meerdere partijen, nog niet definitief 'ja' zeggen tegen de sloop van de huidige Oosterpoort. 

10 miljoen euro

Aangezien sloop wel een optie is zal de gemeente alleen nog noodzakelijk onderhoud aan het pand plegen. Wellicht wordt het huidige pand aan de Trompsingel gesloopt. Tot die tijd wil de gemeente alleen noodzakelijk onderhoud bekostigen. Dat betekent dat er tot de sloop ruim tien miljoen euro in het pand wordt gestoken. 

Renovatieplannen

De eerste onderhoudsplannen kwamen woensdag ter sprake tijdens de raadsvergadering. Meest in het oog springende project is daarbij de aanpak van de binnentuin. Die moet overkapt worden gemaakt om geluidsoverlast voor de buurt tegen te gaan. Ook moest de raad een besluit nemen over investeringen in brandveiligheid, beveiliging en podiumtechniek. Het totaalbedrag komt neer op 3,3 miljoen euro. 

CU: 'Eerst duidelijkheid'

De tweemansfractie van de ChristenUnie probeerde nog een stokje te steken voor deze eerste onderhoudsronde. De oppositiepartij wil namelijk eerst duidelijkheid over de nieuw te bouwen Oosterpoort. Die plannen zijn er namelijk nog niet. 'Als je kiest voor herbouw op dezelfde plek dan kan er ook gekozen worden voor andersoortige investeringen dan wanneer de nieuwbouw op een andere locatie gaat plaatsvinden', aldus ChristenUnie-raadslid Edward Koopmans. Het voorstel kreeg geen meerderheid.. 

Alleen noodzakelijk onderhoud

Verantwoordelijk wethouder Paul de Rook (D66) wilde echter nog wel benadrukken dat de investeringen in het pand niet 'uit luxe' worden gedaan. 'Het is gewoon noodzakelijk. Het gebouw voldoet niet of nauwelijks aan verschillende wet- en regelgeving. Als iemand naar de rechter stapt dan hebben wij gewoon een slechte zaak. Dat moet je als gemeente niet willen.'