In eerste week 44 aanmeldingen voor opkoopregeling bevingsgebied

© Jos Schuurman/FPS
In de eerste week van de opkoopregeling hebben 44 huishoudens zich gemeld bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In april horen de aanvragers of ze ook daadwerkelijk geselecteerd zijn voor de regeling.
Mensen die van hun huis af willen kunnen zich de komende drie weken nog melden bij de NCG.

Voorwaarden

Wie zijn huis wil laten opkopen door de NCG, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de woning in de kern van het aardbevingsgebied staan en minimaal twaalf maanden aaneengesloten openbaar te koop staan. De aanvrager moet bovendien de eigenaar zijn van de woning.

Familie-omstandigheden

Woningeigenaren met bijzondere omstandigheden krijgen voorrang bij het opkopen van de woning. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld een medische indicatie, familie-omstandigheden of de woon-werkafstand.
Als er meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, zijn de woningen die het langst te koop staan als eerste aan de beurt.

Proef in 2016

De NCG heeft twee jaar geleden een proef gedaan met de opkoopregeling. Vanuit die proef staan er nog negen aanvragers op de wachtlijst. Die negen woningen worden door de NCG in de huidige regeling met voorrang opgekocht.
In totaal is er tien miljoen euro beschikbaar voor de opkoopregeling. Als de NCG een opgekochte woning weet te verkopen, dan kan de opbrengst weer gebruikt worden om nieuwe huizen op te kopen.