Raad wil beter onderzoek naar nieuwbouw op huidige locatie Togtemaarschool

Een impressie van de Togtemaarschool in Bedum
Een impressie van de Togtemaarschool in Bedum © RTV Noord
Een nieuw complex voor de deur. Daar zitten enkele buurtbewoners van de Vlijt in Bedum niet op te wachten. De gemeenteraad komt hen nu tegemoet en vindt ook dat de nieuwbouw van de Togtemaarschool op de huidige locatie beter onderzocht moet worden.
Buurtbewoners hebben gepeild hoe de omgeving van de huidige schoollocatie er tegenover staat als daar nieuwbouw komt. Daaruit bleek dat een aantal buurtbewoners niet negatief tegenover laagbouw staat.

'Opnieuw in overleg'

De raad van Bedum wil dat de wethouder bouwen op de huidige locatie beter gaat bestuderen en diende daarom een motie in. 'We vragen daarom het college opnieuw in overleg met het schoolbestuur Marenland te gaan, om te kijken of nieuwbouw op de huidige locatie mogelijk is', vertelt Ate Wijnstra, fractievoorzitter CDA.

Rechter

De partij vreest namelijk dat bouw op een nieuwe locatie vertraging op kan lopen omdat de buurt dan naar de rechter stapt. Buurtbewoners willen hier zelfs een stichting voor opzetten, namelijk: Stichting Behoud Togtemaarschool op eigen plek. Een gerechtelijke gang wil Wijnstra liever niet omdat de kinderen 'snel een veilig onderkomen moeten hebben'.

PvdA wil beter overleg

De motie van het CDA kreeg steun van de gehele raad. De PvdA was alleen niet te spreken over de bezwaarmakende buurt. Ze vinden de bewoners zich weinig constructief opstellen. Fractievoorzitter Jaap Heres vindt het niet fijn dat de bewoners een instelling hebben van: 'Zo willen wij het, en niet anders.' Hij had graag dat zowel de gemeente als de buurt beter overleg hadden gehad.

Niet aardbevingsbestendig

De gemeente wil graag nieuwbouw op een andere locatie omdat er dan zo snel mogelijk gestart kan worden met de bouw. Het huidige gebouw van de Togtemaarschool is niet aardbevingsbestendig.
De buurt komt in het verweer omdat ze vinden dat de natuur aangetast wordt. Ook vinden ze dat het gebouw hun uitzicht straks bederft omdat het twee verdiepingen krijgt.

Bomenridders

De Bomenridders liet eerder ook al van zich horen omdat vleermuizen dreigen te verdwijnen door bomenkap.
'Ook op de bestaande locatie zitten de vleermuizen. Dus ook daar is ook kans op grote vertraging', zegt wethouder Johannes de Vries. Hij vraagt zich af of er wel draagvlak is in de buurt van de huidige schoollocatie om daar een tweelaags schoolgebouw neer te zetten.

Over vier weken

Over vier weken moet duidelijk zijn of de gemeente, de buurt en het schoolbestuur het eens worden over nieuwbouw op de bestaande locatie. Als blijkt dat op die plek ook bezwaren te verwachten zijn dan blijven de plannen zoals ze zijn en zal de raad instemmen met nieuwbouw op een andere plek.