'Baggermotie van wantrouwen krijgt nog niet eens rapportcijfer 0,2'

Jan Ottens aan het woord
Jan Ottens aan het woord © Martin Drent/RTV Noord
Een motie van wantrouwen tegen CDA-wethouder IJzebrand Rijzebol van de Seniorenpartij in Delfzijl maakte donderdagavond de tongen los in de gemeenteraad van de havenstad. 'Bagger, onzinnig en verschrikkelijk' waren reacties van enkele mederaadsleden.
De motie - waarmee een wethouder de laan uit gestuurd kan worden - is door alle andere partijen weggestemd.

Onderzoek Kustwegflats

Volgens Jan Ottens van de Seniorenpartij heeft de raad ten onrechte geen inzage gekregen in het rapport naar de veiligheid van de drie Kustwegflats in Delfzijl.
Drie jaar geleden is in opdracht van de NAM onderzoek gedaan naar de bevingsbestendigheid van de Dijkzichtflat, een van de drie Kustwegflats. Daaruit kwam naar voren dat er geen acute veiligheidsrisico's zijn, wat toentertijd is gedeeld met de bewoners.
Na aanvullend onderzoek is gebleken dat enkele onderdelen van de flat, zoals liftschachten en tussenmuren, versterkt dienen te worden.

'Geen onderzoeken in de la'

'De gemeente heeft het rapport niet opgevraagd, omdat de conclusie was dat het gebouw sterk genoeg was', liet wethouder IJzebrand Rijzebol weten. 'We stoppen hier dus geen onderzoeken in de la', zei hij.
Ottens was hier echter niet van overtuigd en diende daarom een motie van wantrouwen in tegen de wethouder. Dat zorgde voor een stroom aan verontwaardigde reacties.

Onzinnige tekst

'Ik krijg het schaamrood op de kaken, dit is een verschrikkelijke motie', zei fractievoorzitter Henk Lameijer (Fractie 2014). Houwerzijl: 'Ik vind het bagger.' Volgens PvdA-raadslid Leo Sparreboom is het zo'n onzinnige tekst, dat de motie maar niet in behandeling moest worden genomen. Maar volgens burgemeester Gerard Beukema kan dat niet als een motie eenmaal is ingediend.
Volgens Edward Stulp van Lijst Stulp verdiende de motie taaltechnisch en inhoudelijk niet eens het rapportcijfer 0,2, doelend op een richtlijn waarmee rekening wordt gehouden bij de versterking van gebouwen in het contourgebied. Dit zei hij mede vanwege allerlei taalfouten in de motie:
'- Overwegende dat de wethouder uitspraken maak waar door mensen zeer verontrusten zijn en zelfs bang worden
- Het inwoners tal nog nooit zo laag is geweest als in deze vier jaar
- De opkoopregeling van gebouwen (...) niet gelden voor grootte bedrijven denk hierbij aan Alberd Hein gebouw die dus is verkocht aan een andere partij dan de gemeente zonder de raad hierover in te lichten'
Omdat Ottens als eenmansfractie in de raad zit, is de motie met de grootst mogelijke meerderheid weggestemd.

Communicatie kon beter

Burgemeester Beukema gaf overigens nog wel aan dat bewoners van de Dijkzichtflat beter op de hoogte hadden moeten worden gebracht over het onderzoek naar de veiligheid van de flat. 'In 2015 zijn ze wel geïnformeerd door Acantus, maar daarna bleef het stil.'
Deze maand heeft de woningcorporatie een bewonersbijeenkomst gehouden om over de veiligheid van de flat te praten. De komende periode wil Acantus verder met de bewoners in gesprek.