Raad van State moet oordelen over zichtbaarheid reclamezuil ringweg

© Google Street View
De Raad van State buigt zich volgende week over de zichtbaarheid van de reclamemast aan de zuidelijke ringweg, waarop onder meer IKEA adverteert.
Interbest, de exploitant van de reclamemast en het Zweedse woonwarenhuis vrezen dat de mast over enkele jaren, als de zuidelijke ringweg eenmaal is omgebouwd, veel minder goed te zien is.

Tracébesluit aanvechten

Beide partijen vechten het tracébesluit aan: 'We hebben geen bezwaar tegen het veranderen van de weg, maar wel tegen het feit dat onze mast straks minder goed te zien is doordat het terrein rondom de ringweg anders wordt ingericht. Met name de plaats van de beplanting, dicht op de weg, zorgt ervoor dat de zichtbaarheid van de mast vermindert voor automobilisten', zegt directeur Erwin Versluijs van Interbest.
De zaak dient volgende week vrijdag.