De sloop van het afgebrande Holland Casino is klaar

De slopers van het Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep in de Stad Groningen hebben flink doorgewerkt. Het gebouw is inmiddels compleet gesloopt. Alleen de parkeergarage achter en onder het gebouw blijft staan.
De sloop begon op 23 oktober afgelopen jaar, en er werden vier tot zes maanden voor uitgetrokken. Mede door het zachte weer in december kon er flink worden door gewerkt en werd de klus nog binnen de vier maanden geklaard.

Nieuwe schutting

Een aannemer is inmiddels bezig met het plaatsen van een nieuwe schutting, het herstel van de stoep en de rijbaan.
Als dat allemaal ook volgens plan verloopt gaat de tijdelijke schutting op het Kattendiep weg en kan er weer gebruikt worden gemaakt van de weg. Als alles goed gaat, kan dat over twee weken.

Verwoestende brand.

Het casino brandde volledig uit in de vroege ochtenduren van zondag 27 augustus. De oorzaak van de verwoestende brand waarbij geen slachtoffers vielen is nooit opgehelderd.
Het terrein is eigendom van Holland Casino, maar wat er mee gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Nieuwe locatie

Het bedrijf heeft de ambitie uitgesproken dat zij zo spoedig mogelijk weer een casino wil openen in Groningen. 'De afgelopen periode heeft Holland Casino intensief overlegd met de gemeente over mogelijke locaties hiervoor', aldus woordvoerder Sabine Schmitz du Moulin van het Holland Casino.
'Die gesprekken verlopen constructief en alle partijen hopen en verwachten dat er snel duidelijkheid komt over de nieuwe locatie. De toekomstige invulling van het Kattendiepterrein hangt af van de uitkomsten van deze gesprekken. Pas dan zal bekend worden wat er met het terrein gaat gebeuren', besluit Schmitz du Moulin.

Parkeergarage blijft dicht

Een monumentale esdoorn achter het casino raakte beschadigd door de brand, maar is voor de sloopwerkzaamheden ingepakt en blijven staan. De parkeergarage onder en achter het gebouw is eigendom van de gemeente Groningen en blijft voorlopig nog dicht.