Zo werkt kippen ruimen: purschuim en vergassing

Op dit moment worden de kippen van een pluimveebedrijf in Oldekerk geruimd vanwege de uitbraak van vogelgriep. Medewerkers van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zijn maandagmorgen ter plaatse. Hoe gaat zo'n ruiming precies in zijn werk?
Het besmettelijke virus komt aan het licht doordat de kammen van de vogels rood worden. Dagelijks sterven er steeds meer dieren. Zodra de boer vogelgriep vermoedt, moet hij dat zo snel mogelijk melden bij de NVWA. Hij krijgt dan een vergoeding voor de op dat moment nog levende dieren.

Vergassing

De NVWA ruimt de 36.0000 dieren door middel van vergassing. Allereerst worden alle kieren van de tachtig meter lange schuur gedicht met purschuim. Vervolgens worden driehoeken met sprinklers op meerdere plaatsen in kippenstal gezet.
Als alles in gereedheid is gebracht, blazen de sprinklers een soort warm gas de schuur in. De dieren vallen ter plekke dood neer, zonder dat ze opvliegen of bang worden. Dat vertellen medewerkers van de NVWA.
Na afloop gaan medewerkers van de NVWA met gasmaskers de schuur in om te controleren of alles goed is verlopen. Mocht een kip de vergassing hebben overleefd, dan krijgt die alsnog een spuitje.
Vervolgens wordt de stal gelucht en worden de dode kippen met vrachtwagens de stal uitgereden. De dieren verdwijnen in een grote container.

Nabijgelegen bedrijven gecontroleerd

Het ontdekken van vogelgriep heeft gevolgen voor nabijgelegen bedrijven. Andere pluimveebedrijven binnen een straal van een kilometer, moeten worden geruimd. Die zijn er in het geval van Oldekerk niet. Verderop, in het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf, liggen wel twee andere pluimveebedrijven. Die worden gecontroleerd op mogelijke besmetting.
Binnen het gebied van tien kilometer rondom het getroffen bedrijf in Oldekerk is een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd. Dat heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.