TenneT: '380 kV ondergronds is moeilijk en niet gebruikelijk'

Veertien natuurorganisaties en bewonersgroepen hebben beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de komst van een nieuwe 380 kV hoogspanningslijn.
De tegenstanders willen dat de verbinding ondergronds wordt aangelegd. Nu tast ze de natuur en het gebied te veel aan.

Onbehoorlijk bestuur

In het beroepschrift schrijven de tegenstanders dat er sprake is van 'onbehoorlijk bestuur'. Ze vinden dat de minister zelf het plan ontwikkelt én beoordeelt. Er is geen goed overleg geweest met het gebied volgens hen en daarom is er ook geen maatschappelijke steun. Tot vorige week vrijdag konden mensen beroep aantekenen tegen het plan.

Deur dichtgegooid

'In het eerste overleg in 2009 is gezegd dat er alleen valt te praten over compensatie en niet over het tracé.' Als jullie daarover beginnen stoppen we met de gesprekken, is volgens Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie Groningen gezegd. 'We willen een andere route van de verbinding. Eén die minder storend door het landschap en weidevogelgebied gaat. Maar tegenwoordig is het technisch ook mogelijk om hoogspanning onder de grond te leggen. Dat gebeurt in het buitenland al veel.'

Niet gebruikelijk

Binnen drie jaar moet de huidige 220 kV-hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Hoogkerk vervangen zijn. TenneT is verantwoordelijk voor de aanleg. 'Ondergrondse verbindingen die worden aangelegd zijn meestal op lagere spanning. Bij verbindingen van meer dan 150 kV is dat niet gebruikelijk. Het ministerie heeft hier ook voor bovengronds gekozen', vertelt Matthijs Coops, woordvoerder van TenneT.
De nieuwe 380 kV hoogspanningslijn is nodig om de verkregen stroom uit Noorwegen en straks ook uit Denemarken beter vanuit de Eemshaven naar de rest van het land te kunnen transporteren.
De 580 kilometer lange NorNed-kabel tussen de Eemshaven en het Noorse Feda

Waarom wel in het buitenland?

In Duitsland bereidt Tennet een 800 kilometer lange verbinding voor die opgewekte elektriciteit van zee moet transporteren naar het zuiden van Duitsland. Deze wordt wel deels ondergronds aangelegd, omdat het hier om een grote afstand gaat en hier gebruik wordt gemaakt van gelijkstroom. In Nederland wordt wisselstroom gebruikt. 'Zou je hier ook met gelijkstroom werken dan heb je grote converterstations aan begin en eind nodig om de stroom om te zetten', vertelt Coops.

Gesloopt

Erik de Waal vindt het niet kunnen dat de minister geld kiest boven natuur, landschap en cultuur historie. 'Groningen heeft al veel klappen gehad. Dit gebied wordt al gesloopt door de aardbevingen; daar komen dan nu die hoogspanningsmasten bij. Hoe leefbaar is het gebied straks nog?'
Het gebied krijgt van het ministerie van Economische Zaken een compensatie van twintig miljoen euro om bijvoorbeeld gebieds- en landschapsverbeteringen te doen.