Boeren laten het afweten op informatieavond mijnbouwschade

© Mario Miskovic/RTV Noord
Een informatieavond in Uithuizen over mijnbouwschade bij agrarische bedrijven trok donderdag welgeteld negentien boeren. Een groot contrast met een eerdere avond in januari: toen kwamen er enkele honderden boeren op af.
De avond is georganiseerd door de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).
'We hadden wel wat meer mensen verwacht', zegt voorzitter Teun de Jong van de NAV. 'Maar het zal echt nog wel loskomen. Dat heeft even tijd nodig.'

Drainage, mestkelders en gebouwen

Agrariërs in Groningen kampen door verzakking en de aardbevingen met problemen aan hun drainage, lekkende mestkelders en schade aan hun gebouwen. De boeren willen samen een massaclaim indienen om hun schade te verhalen.
De boeren zien mogelijkheden voor zo'n massaclaim. 'Kijk naar de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG)', zegt De Jong. 'Die grote bundeling van claims heeft een meerwaarde.'

Brief aan ministers

De initiatiefnemers van de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade hebben de geïnteresseerde boeren donderdag een stand van zaken gegeven. Zo hebben ze onder meer aangegeven dat maandag een brief is gestuurd naar de ministers Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw.
'In die brief staat dat de aangerichte schade bij drieduizend agrarische bedrijven enorm is', zegt voorzitter Berend Jan Westerdijk van de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade. 'Dat willen we bij hen onder de aandacht brengen.'

Mikken op vierhonderd deelnemers

Mensen die mee willen doen aan de massaclaim, moeten daar eerst wel voor betalen. 'Voor niks komt de zon op', zegt Teun de Jong. 'We vragen om een startinleg van 350 euro per deelnemer om in de eerste kosten te kunnen voorzien. We mikken op zo'n vierhonderd deelnemers.'
Hoeveel boeren zich daadwerkelijk gaan melden bij de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade, moet de komende tijd blijken. Voorzitter Berend Jan Westerdijk is in ieder geval positief. 'Want we moeten het samen doen.'

LTO doet niet mee

De missende schakel in de samenwerking tussen verschillende belangenpartijen, is LTO Noord. LTO wil wel opkomen voor de boeren met aardbevingsschade, maar die partij ziet niets in een massaclaim. De vakbonden voor akkerbouwers en melkveehouders noemen dat een gemiste kans. De Jong: 'We moeten als boeren één front vormen'.