Lefier na kritiek Woonbond: 'Wij maken geen winst, maar investeren in volkshuisvesting'

© RTV Noord
Directeur Lex de Boer van woningcorporatie Lefier voelt zich niet aangesproken door de kritiek van de Woonbond, die zegt dat corporaties forse winst maken en dat daarom de huren omlaag moeten.
'Wat wij onderaan de streep overhouden, investeren wij gewoon in de volkshuisvesting', zegt De Boer. 'Het is geen winst, zoals bij een bedrijf.'

Laag inkomen

De Woonbond pleit voor een huurverlaging van tien procent, maar volgens De Boer schieten huurders daar niets mee op.
'Een groot deel van de huurders in het Noorden heeft een laag inkomen en recht op huurtoeslag. Voor ons geldt dat voor zeventig procent van de huurders. Voor die mensen betekent een verlaging niks, want ze krijgen dan minder huurtoeslag. Het Rijk heeft dan minder kosten. Alleen zij schieten daar wat mee op.'

'Vooral gericht op de Randstad'

'Ik ben het met de Woonbond eens dat het belangrijk is om betaalbare huren te hebben. Corporaties zijn opgericht voor mensen met lage inkomens', vervolgt De Boer. 'Maar ik denk dat dit vooral gericht is op de situatie in de Randstad, waar steden als Amsterdam en Utrecht echt tegen het plafond zitten. Bij Lefier zitten de huren gemiddeld op zeventig procent van de maximale redelijke huur, zo tegen de vijfhonderd euro aan.'