Omstreden proefboring bij Schiermonnikoog alsnog begonnen

© Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Twee weken nadat actievoerders van Greenpeace het boorplatform van Hansa Hydrocarbons bij Schiermonnikoog bezet hielden, is de proefboring naar gas inmiddels in volle gang.
Dat bevestigt Loek Houtepen van Hansa Hydrocarbons als woordvoerder van bij de boring betrokken bedrijven.

Greenpeace zorgt voor uitstel

De proefboring stond aanvankelijk gepland voor vrijdag 16 februari, maar daar stak Greenpeace een stokje voor door het platform te beklimmen. Door de onveilige situatie die hierdoor ontstond, moest de boring uitgesteld worden. 'Het voorbereidende werk is tijdens de actie wel doorgaan', laat Houtepen weten.

Eerst boren, dan onderzoek

Nadat de actievoerders door de kustwacht van het platform gehaald werden, ging de boor alsnog de diepte in. Houtepen beschrijft hoe het boorproces in zijn werk gaat.
Het kan twee tot drie maanden duren voordat we meer weten
Loek Houtepen - Hansa Hydrocarbons
'Eerst moet de boor de juiste diepte bereiken en wordt het gas aangeboord. Dat gas wordt vervolgens getest op bruikbaarheid. Daarna volgt een berekening van de geschatte hoeveelheid winbaar gas. Het kan dus zomaar twee tot drie maanden duren voordat we daar meer over weten.'

Hoeveel gas?

Over de vraag hoeveel gas er in de zeebodem zit, houdt Houtepen zich op de vlakte. 'Daarover hebben we inschattingen van derden gezien, maar deze cijfers kunnen we niet bevestigen. Daarom doen we nu juist deze proefboring.'

Vrees voor bodemdaling


Tegen de boring is veel protest. Het gasveld bevindt zich op twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Daar hebben bezorgde eilandbewoners zich verenigd in de Werkgroep Horizon. Zij vrezen dat de gaswinning voor bodemdaling zal zorgen en vinden dat gasboringen niet in een kwetsbaar natuurgebied mogen plaatsvinden. Bovendien verstoort een permanent boorplatform volgens hen het uitzicht vanaf het strand.
Het boorplatform dat momenteel gebruikt wordt om de proefboringen uit te voeren, ligt er tijdelijk. Zodra de fysieke boring afgerond is, wordt het weg gesleept.