'Meerderheid weet niet waar partijen bij de komende verkiezingen voor staan'

© RTV Noord
Bijna 24 procent van de deelnemers aan de verkiezingsenquête van RTV Noord, weet niet waar de politieke partijen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen voor staan.
Daarnaast zegt 40 procent van de invullers dat van hooguit één of een paar partijen te weten.
Dat blijkt uit de antwoorden van 552 respondenten die meededen aan de RTV Noord-verkiezingsenquête vorige week. Iedereen kon de enquête invullen op de website en in de app. 720 mensen vulden de vragenlijst in, waarvan 552 uit gemeenten waar verkiezingen zijn op 21 maart.

Stemwijzer broodnodig

Ruim een kwart van de respondenten zegt een stemwijzer nodig te hebben om tot een stem te komen. Dat is een heikel punt in de provincie: van de zeven gemeenten waar verkiezingen zijn, heeft alleen Oldambt een stemwijzer.
De reden om geen stemwijzer te hebben, kan volgens het Huis van de Democratie ProDemos een financiële overweging zijn, maar dat hoeft niet. Zo is er voor Stadskanaal bijvoorbeeld geen stemwijzer omdat partijen het niet eens werden over de inhoud ervan.
Ik heb nog niks gezien. Geen info, geen promoties. Politieke partijen zijn onzichtbaar
Respondent

'Ik heb nog niks gezien'

In de aantekeningen laten verschillende reageerders weten dat het ontbreekt aan informatie over de verkiezingen. 'Nooit geweten dat niet iedere gemeente verkiezingen heeft. Zo goed is de informatievoorziening dus', reageert iemand. 'Er is weinig informatie van de partijen. Ik moet er naar zoeken, slechte zaak!' en 'Ik heb nog niks gezien; geen info, geen promoties. Politieke partijen zijn onzichtbaar' luiden andere reacties.
Verder geven meerdere invullers aan dat hun vertrouwen in de politiek tot 'het nulpunt is gedaald'.

Stem nu al bekend

In totaal geeft 42 procent van de respondenten haar stem liever aan een landelijke partij. 36 procent geeft de stem juist liever aan een lokale partij, de rest twijfelt nog.
Van de invullers geeft 36 procent de stem aan een persoon die ze zelf kent. Nog geen 10 procent zegt de stem te laten bepalen door het landelijkse verkiezingsdebat dat de NOS op 20 maart houdt.
Respectievelijk aardbevingen (57 procent), zorg (49), onderwijs (40), openbaar vervoer (38) en het behoud van typisch Groningse bebouwing en landschappen (38 procent) worden als belangrijkste verkiezingsthema's gezien.

Goed geïnformeerde invullers

Overigens lijken de invullers van de enquête over het algemeen goed geïnformeerd, halen we uit het cijfer dat 61 procent van de invullers al zegt te weten waar ze op gaat stemmen. Bij de vorige landelijke verkiezingen zweefde volgens sommige peilingen tweederde van de mensen nog, enkele dagen voor de verkiezingen.
Het aantal mensen dat geen idee heeft waar de politieke partijen voor staan en behoefte heeft aan een stemwijzer, kan daardoor in de praktijk (nog) hoger uitvallen dan in onze enquête.
Volgende week stelt RTV Noord de politieke partijen in de zeven stemgemeenten aan lezers voor in video's en standpunten die door de partijen zelf zijn aangedragen.