Waterschap Hunze en Aa's wil dat boeren stoppen met maaien oevers

© Jos Schuurman / FPS
Waterschap Hunze en Aa's wil dat boeren stoppen met het maaien van oevers en taluds in de watergangen van het waterschap, omdat deze belangrijk zijn voor de natuur.
Ook wil het waterschap dat boeren geen mest meer strooien op de onderhoudspaden langs het water.
Volgens het waterschap gebeurt dit steeds vaker. Over die onderhoudspaden rijden de maaimachines van het waterschap en medewerkers gebruiken de paden om bijvoorbeeld het waterpeil te meten. Bemesten heeft volgens het waterschap nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het water.

Extra maaibeurt mag

Boeren mogen de onderhoudspaden wel maaien. Waterschap Hunze en Aa's doet dit zelf ook twee of drie keer per jaar, maar een extra maaibeurt kan volgens het waterschap geen kwaad.

Sleuven

Boeren krijgen van het waterschap ook toestemming om sleuven van hun land naar het water te graven om overtollig water af te voeren. Wel moeten zij dan een buis aanleggen om uitspoeling te voorkomen.
Het waterschap zegt 'steeds vaker' te constateren dat sleuven uitspoelen tot grote geulen, waardoor onderhoudspaden wegspoelen. Bovendien moet de buis voor aanvang van het maaiseizoen in mei weer verwijderd worden, waarschuwt het waterschap.