AkzoNobel test nieuwe 'groene' brandstofcellen

© Robin van Lonkhuijsen
AkzoNobel in Delfzijl gaat een nieuwe generatie brandstofcellen testen waarmee waterstof wordt omgezet in groene stroom. Ook een aantal buitenlandse bedrijven is bij het project betrokken, waarvoor ruim 4 miljoen euro beschikbaar is.

Vervolg

Het gaat om het vervolg op een eerdere proef. De waterstof komt vrij bij de productie van chloor. Het gaat om groene stroom omdat het waterstof een restproduct is én doordat het enige afvalproduct water is. 

Geleverd aan net

Bij de eerdere proef werd de opgewekte elektriciteit gebruikt voor de productie van chloor. Bij de nieuwe proef wordt de stroom rechtstreeks geleverd aan het net. 

Schommelingen

Het is uiteindelijk de bedoeling om een grote installatie te bouwen in Delfzijl. Daarmee zouden schommelingen in de productie van zonne- en/of windenergie kunnen worden opgevangen.