Vorstschade aan wegen en oevers lijkt mee te vallen

© Jos Schuurman / FPS
Het vaarverbod op de recreatieve vaarwegen in onze provincie blijft nog zeker tot woensdag van kracht. Dat zegt een woordvoerder van waterschap Noorderzijlvest. Het vaarverbod is nodig om te voorkomen dat er schade ontstaat aan oevers en waterkeringen.
Het gaat dan om bijvoorbeeld het Winsumerdiep en het Aduarderdiep. Woensdag hebben de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's opnieuw overleg over of het vaarverbod van kracht moet blijven.
Noorderzijlvest heeft nog geen onvolkomenheden aangetroffen aan de oevers. 'Maar het ijs is ook nog niet helemaal gesmolten en de vorst is ook nog niet uit de grond', aldus de woordvoerder.

Vlak peil

Ook waterschap Hunze en Aa's heeft geen schade door het ijs geconstateerd. 'We hebben handhavers in het gebied die alles in de gaten houden. Ze hebben geen bijzonderheden gezien', zegt woordvoerder Jeanette Bolhuis van Hunze en Aa's.
De waterstand wordt bij beide waterschappen op een vlak peil gehouden. De gemalen draaien minimaal. 'Dit doen we om te voorkomen dat er schommelingen ontstaan, het ijs gaat breken en er vervolgens schade ontstaat', legt Bolhuis uit.

Wegdek

Door extreme weersomstandigheden in de winter kan er vorstschade ontstaan aan de wegen. Vooralsnog lijkt dit mee te vallen op de provinciale wegen. 'We hebben geen grote problemen geconstateerd', zegt een woordvoerder van de provincie.
'Sneeuwschuivers kunnen schade veroorzaken aan het wegdek. Ze zijn de afgelopen week niet op grote schaal ingezet, waardoor de schade aan het wegdek meevalt', vertelt hij.

Vorst nog niet uit de grond

Rijkswaterstaat kan nog geen inzicht geven over vorstschade aan de A28 en A7. 'Je belt eigenlijk te vroeg', zegt de woordvoerder. 'De vorst is nog niet helemaal uit de grond. Pas aan het eind van de week hebben we een totaalbeeld over de vorstschade aan de wegen.'