Verschil van inzicht over complexe gevallen in nieuw schadeprotocol

© Jos Schuurman / FPS
Het nieuwe schadeprotocol bij bevingsschade zou aan alle onzekerheid een einde moeten maken. Gedupeerden hebben straks namelijk niet meer met de NAM te maken, maar met de overheid. Toch blijkt de situatie voor bestaande complexe gevallen onduidelijk.
De partijen die verantwoordelijk zijn voor het nieuwe protocol hebben een verschil van inzicht over die complexe gevallen. Volgens de laatste rapportage van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders gaat het om zo'n 89 dossiers.

Bestaande of toekomstige gevallen?

Alle onduidelijkheid is te wijten aan deze zin in de toelichting op het nieuwe schadeprotocol: 'De zogenoemde complexe gevallen, waarvoor de Nationaal Coördinator Groningen tot op heden een bemiddelende rol vervulde, zullen ook door de deelcommissie mijnbouwschade worden behandeld.'
De maatschappelijke organisaties lezen in die zin dat de bestaande complexe gevallen over gaan naar de nieuwe commissie. De bestaande complexe gevallen zijn tenslotte de gevallen waarvoor de NCG tot op heden die bemiddelende rol vervulde.
Maar de NCG, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie lezen de zin anders. Volgens hen is het nieuwe protocol er alleen voor nieuwe gevallen en is de zin dus ook alleen van toepassing op eventuele toekomstige complexe schades.

Verwarring alom

De lezing van het ministerie zorgt voor verwarring bij de maatschappelijke organisaties. 'Wij weten niet beter dan wat er op papier staat', zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging. 'Het staat duidelijk in de tekst.'
De Groninger Bodem Beweging heeft in haar uitingen daarom eerder al gecommuniceerd dat de complexe gevallen wél meegaan naar de nieuwe commissie.
Het Groninger Gasberaad had dezelfde gedachte. 'Maar wij hebben intussen ook begrepen dat het niet de bedoeling is dat de bestaande gevallen overgaan', zegt Susan Top van het Gasberaad. 'Het staat er toch echt duidelijk en mensen rekenen daar nu op.'

De enige juiste uitleg

Navraag bij het ministerie maakt duidelijk dat er maar één lezing van het schadeprotocol de juiste is: de oude complexe schadegevallen gaan niet over naar de nieuwe Commissie Mijnbouwschade, maar blijven vooralsnog de verantwoordelijkheid van de NCG.
Dat standpunt zorgt voor een woedende reactie van Sandra Beckerman. 'Juist deze mensen wachten en vechten al zo lang! Ik ga minister Wiebes hier direct kamervragen over stellen!'

Hoop op snelle afhandeling

Het Gasberaad baalt van de onduidelijkheid die is gecreëerd, maar Top hoopt dat de complexe gevallen, net als alle andere oude schades, op korte termijn worden afgehandeld. 'Want het zou mooi zijn als de nieuwe commissie met een schone lei kan beginnen.'
Van der Knoop plaatst ook een nuance. 'De NAM wil alle oude gevallen vóór 1 juli oplossen, dus misschien zijn ze nu juist toeschietelijker. We zullen dat moeten afwachten.'