'Met dit plan maak je de stad gewoon lelijk'

Van 'een rampzalig plan' tot verbazing over huizensloop en bezorgdheid onder supermarkteigenaren. Meerdere bewoners en belanghebbenden konden dinsdagavond tijdens een hoorzitting over de aanpak van de Oosterhamrikkade hun zegje doen. Kort samengevat: niemand was positief over het plan van het stadsbestuur.
'Hiermee maak je de stad gewoon lelijk', was een uitspraak die op veel applaus uit de zaal kon rekenen. 
Het plan is om over vijf jaar automobilisten te laten rijden over de huidige busbaan tussen de Oostelijke Ringweg en de oostelijke binnenstad. De busbaan wordt vervangen door een autoweg, terwijl de bus door de Oosterparkwijk zal rijden. 

Unieke hoorzitting

De hoorzitting van dinsdagavond was uniek voor de stad Groningen. Nog niet eerder trokken raadsleden richting de bewuste locatie om een hoorzitting te houden. 'We doen dit omdat er een omstreden besluit genomen moet worden', liet voorzitter Diederik van der Meide (PvdA) eerder al weten
Hoe omstreden het plan is, bleek wel. De aanwezigen gaven de raadsleden de wind van voren. Niet alleen omwonenden, maar ook ondernemers spraken zich uit.
Als de parkeerplaatsen verdwijnen, raken we onze klanten kwijt. Dan kunnen we inpakken
Ramona Rijkeboer-Kollee - Lidl
Landelijke ondernemers Lidl en Action, allebei gevestigd aan het Wielewaalplein, kwamen bij toeval achter de plannen. 'Wij kregen ze onder ogen toen we, toevallig, zelf naar de gemeenten stapten omdat we zelf plannen hebben met ons filiaal', laat Ramona Rijkeboer-Kollee namens Lidl weten.
Ook Frank Broekstra van Action was verbaasd. 'We hebben voor deze locatie gekozen omdat er parkeerplaatsen voor de deur zijn. Die gaan met deze plannen verdwijnen.'
'Er worden geen alternatieven geboden voor de parkeerplaatsen die voor de deur verdwijnen', vult Rijkeboer-Kollee hem aan. 'Als ze verdwijnen dan raken we onze klanten kwijt. Dan kunnen we inpakken.'
Ook bewoners houden hun hart vast voor het verdwijnen van de in totaal 295 parkeerplaatsen.

Stad vreest dichtslibbende wegen

De plannen voor een nieuwe autoverbinding richting het oostelijke gedeelte van de stad stammen al uit 2013. Burgemeester en wethouders zijn bang dat zonder de nieuwe autoverbinding het oostelijke gedeelte van de stad dichtslibt. Nu hoopt het verkeer zich al vaak op, maar in de toekomst zou dat alleen maar toenemen door de groei van de stad en het verkeer.
Toch is niet iedereen overtuigd van de zogenoemde mobiliteitsproblemen. 'De auto's worden geweerd uit de binnenstad, maar we leggen wel een autoweg aan die auto's richting het centrum brengt', zegt een bezorgde bewoner uit de Oosterparkwijk. 'Dit is een jaren '70-concept. Trek dit plan maar terug en bedenk een andere oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Als het überhaupt een probleem is.'

Auto's 'te gast' op Korreweg

Het verkeersprobleem spitst zich volgens het stadsbestuur vooral toe rondom de kruispunten Europaweg, Damsterdiep en Petrus Camperssingel. Met de nieuwe autoweg moet daar een einde aan komen. Naast de nieuwe autoverbinding wordt ook de vlakbij gelegen Korreweg aangepakt. Dat wordt een zogenoemde fietsstraat waar de auto en bus 'gast' zijn. 
Naast die grote metamorfose krijgen ook de Vinkenstraat en het Wielewaalplein een grote make over. Onder meer door die straten gaat de bus rijden.
Straks kan ik nauwelijks oversteken door die drukke busbaan
Bezorgde bewoonster
Waar wethouder Paul de Rook (D66) eerder een ronkend betoog hield over de busbaan in de Vinkenstraat, is een bewoonster minder enthousiast. Ze vreest voor de huidige 'karakteristieke straat'.
'Ik groet altijd mijn overbuurman en kan rustig door de straat fietsen. Straks kan ik nauwelijks oversteken door die drukke busbaan.'  

Sloop sociale huurwoningen

Ook valt de sloop van enkele sociale huurwoningen van woningcorporatie Nijestee bewoners rauw op het dak. 'Slopen is tot nu toe nergens genoemd. Dat was niet duidelijk, eigenlijk ontzettend onduidelijk.'
De aanwezige raadsleden, alleen de fractie van Student en Stad was afwezig, luisterden vooral naar de inbreng van de sprekers. Op woensdag 14 maart debatteren de politici tijdens een commissievergadering over de plannen van het stadsbestuur.