Uit de hand gelopen kosten waterschapslab: aantal kostenposten vergeten

Het Waterschapshuis in Veendam
Het Waterschapshuis in Veendam © René Ahlers/Groningen in Beeld
De kosten van het nog te bouwen laboratorium van Waterschap Hunze en Aa's zijn 2,5 miljoen hoger uitgevallen dan verwacht, omdat een aantal posten ten onrechte niet waren opgenomen in de kostencalculatie.
Dit blijkt uit een onderzoek dat is ingesteld op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap. De bouw van het lab kost vijf miljoen euro, terwijl 2,5 miljoen euro was beraamd.

Werkplek van hydrobiologen

De beslissing over het wel of niet huisvesten van hydrobiologen in het nieuwe laboratorium en de financiële gevolgen daarvan, hadden ook eerder aan het algemeen bestuur moeten worden voorgelegd, zo staat in het rapport.
Het dagelijks bestuur van het waterschap neemt de conclusies en aanbevelingen van het rapport over. Op 28 maart worden de uitkomsten gedeeld met het algemeen bestuur.

De bouw

In april start de bouw van het nieuwe laboratorium. Daarin wordt onder meer onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zwemwater en rioolwater. Begin 2019 wordt het laboratorium in gebruik genomen.