Hoe wordt het Westerwoldse afval straks opgehaald?

© Robert Pastoor/RTV Noord
De gemeente Westerwolde gaat inwoners vragen op welke manier hun afval straks moet worden opgehaald. In de oude gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde gebeurt dat nog op twee verschillende manieren.
Dat kan niet langer: vanaf uiterlijk het jaar 2020 moet er één afvalbeleid zijn in Westerwolde. En dus mogen inwoners een enquête invullen.
In de enquête kunnen mensen laten weten wat ze op dit moment van het afvalbeleid vinden, hoe belangrijk ze afval scheiden vinden en wat ze van de milieustraten vinden.

Diftar?

Ook kunnen inwoners laten weten of ze iets zien in Diftar, het systeem waarmee je betaalt per lediging van je container. Saillant detail is dat het college van Westerwolde al in het collegeprogramma heeft aangegeven niets te zien in Diftar.
De vraag is dus: trekt de gemeente zich er iets van aan als Westerwolders dit systeem wel zien zitten, en dus geen vast bedrag per jaar meer willen betalen?
'De verpakkingsindustrie is eigenlijk de echte vervuiler', vindt wethouder Harrie Brunen (Gemeentebelangen). 'Ik vind niet dat de inwoners hiervoor moeten betalen en denk dat ze niet voor Diftar kiezen.' En als ze dat wel doen? 'Dan gaan we nog eens kijken wat voor systeem we daarvoor kunnen bedenken.'

Diftar in de provincie

Uit het Lopend Vuur van RTV Noord blijkt dat bijna 60% van de inwoners niets ziet in het betalen per kilo afval. De komst van een Diftar-systeem in de stad Groningen lijkt vooralsnog van de baan, in onder meer de gemeente Loppersum betalen mensen wel per kilo die ze inleveren.