VVD'er Klopstra: 'OR en Cliëntenraad Refaja, kom in actie'

Het Refaja
Het Refaja © Dennis Venema
Hans Klopstra, VVD-lijsttrekker in Stadskanaal, roept de ondernemingsraad en de cliëntenraad van Treant op een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij het Refaja Ziekenhuis. Ook hekelt hij de rol van bestuursvoorzitter Carla van der Wiel.
Treant Zorggroep, de eigenaar van het Refaja Ziekenhuis, distantieert zich van de uitspraken van Klopstra.

'Probleempje oplossen'

Volgens Klopstra zou het mogelijk sluiten van de afdeling kindergeneeskunde en verloskunde van het Refaja, het gevolg zijn van een persioneelsprobleem in Emmen. 
'En dat terwijl bestuursvoorzitter Carla van der Wiel in januari 2017 nog beloofde de kraamafdeling open te houden', stelt Klopstra.
'Bij mij ontstaat veel meer het beeld dat de bestuursvoorzitter van Treant een personeelsprobleempje in Emmen wil oplossen door de afdeling verloskunde van het Refaja naar Emmen te verplaatsen. Dat lijkt mij bepaald geen goede reden om een stevige belofte aan onze regio en onze inwoners zo maar even in de prullenbak te laten verdwijnen. Zo gaan wij in de Veenkoloniën niet met elkaar om.'

'We kunnen niet klonen of ontvoeren'

De Treant Zorggroep benadrukt dat dit signaal van Klopstra niet meehelpt aan het oplossen van het tekort aan kinderartsen. Treant stelt in een verklaring: 'We willen niets liever dan verloskunde op drie locaties. Maar we kunnen geen dokters inzetten die we niet hebben. We kunnen ze helaas niet klonen of ontvoeren uit een ander ziekenhuis. De regio aantrekkelijk maken voor nieuwe dokters moeten we samen doen. Dit soort signalen helpt daar niet bij.'

Gang naar de rechter?

De VVD-lijsttrekker roept de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van het Refaja op in actie te komen.
'De cliëntenraad/raden van het Refaja en de Treant groep hebben op grond van de wet over deze planvorming het adviesrecht en kunnen zelfs een onderzoek, een enquête naar deze gang van zaken instellen. Ook de ondernemingsraden van Refaja en de Treant groep hebben hierin het adviesrecht en kunnen zelfs via de rechter een besluit in strijd met deze belofte trachten tegen te houden. Ik roep zowel de cliëntenraden als ook de ondernemingsraden van Treant hiertoe met klem op.'

'Geen vruchtbare bijdrage'

De Treant Zorggroep is niet blij met de oproep van Klopstra en reageert als volgt: 
'De heer Klopstra roept ondernemingsraden op naar de rechter te stappen, als oplossingen voor dit probleem. Ook ziet hij het klaarblijkelijk als productief om te benadrukken dat de bestuurders van Treant niet zouden deugen. Wij zien dit niet als een vruchtbare bijdrage aan het oplossen van het probleem.'
De oproep van Klopstra sluit aan bij de standpunten van de zittende politieke partijen in Stadskanaal. Die gaven onlangs aan dat de kraamafdeling wat hen betreft niet mag verdwijnen uit Stadskanaal.