Kluten en klei gaan prima samen op de kwelders

Waterschap Hunze en Aa's is woensdag op de kwelders van de Dollard begonnen met de aanleg van een zogeheten klutenplas.

De klutenplas heeft een dubbel doel: een veilige broedplaats bieden aan de kluut - een bedreigde watervogel - en de winning van klei voor de aanleg van de brede groene dijk.

Ongestoord nestelen en broeden

Twee graafmachines zijn druk in de weer om van zware zeeklei een eiland te maken. Dat eiland met een oppervlakte van één hectare wordt straks het domein van de kluut. De vogel kan er ongestoord nestelen en eieren uitbroeden.

Projectleider Erik Jolink van het waterschap geniet van het nieuwe project: 'Het is mooi dat je hier twee vliegen in een klap slaat. Je helpt een vogel die het moeilijk heeft en je lost een deel van het dichtslibben van de Dollard op.'

Vos op afstand houden

De klutenplas ligt op de kwelder, niet ver van het zogeheten Ambonezenbosje in de Carel Coenraadpolder. Jolink: 'In het midden van de plas komt een eiland waarop de kluut de ruimte krijgt. In de geul rond het eiland blijft altijd water staan. Daarmee voorkomen we dat vossen op het eiland komen en de eieren opvreten.'

Afbeelding
De aanleg van de klutenplas (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Slib wordt klei

De geul rond het eiland heeft nog een functie. 'Bij hoog water stroomt er slib in de geul. Als het weer eb wordt, blijft het slib achter', zegt Jolink. 'Als we dat slib ontwateren, dan krijgen we klei en dat gaan we weer gebruiken om de brede groene dijk aan te leggen.'

Die brede groene dijk is een proef om te zien of de dijk bij de Dollard van natuurlijk materiaal gemaakt kan worden. Nu is die dijk nog grotendeels verstevigd met asfalt.

Graafmachines weer weg

De klutenplas en het eiland moeten voor mei klaar zijn, want dan begint het broedseizoen. De graafmachines moeten dan weg zijn om de vogels niet te verstoren.

Lees ook:

- Tijdelijke broedlocatie voor kluten in Breebaartpolder bij Termunten
- 'We zijn innovatief bezig en het lijkt ook nog mooi'

Deel dit artikel:

Recent nieuws