Kun je vanwege Koningsdag gedurende een maand preventief gefouilleerd worden in Stad?

Preventief fouilleren in Stad, in 2004 (archief)
Preventief fouilleren in Stad, in 2004 (archief) © Jos Schuurman/FPS
Burgemeester Peter Den Oudsten van Groningen wil in verband met de komst van het Koninklijk Huis op Koningsdag de bevoegdheid krijgen om één of meerdere gebieden aan te wijzen waar preventief gefouilleerd mag worden.
Hij wil dat omdat er door de komst van de koninklijke familie extra mensen naar Groningen komen en er veel landelijke aandacht is. Dat zou een aantrekkingskracht kunnen zijn voor mensen met verkeerde bedoelingen.   

'Waarom is een maand nodig?'

De burgemeester wil de mogelijkheid krijgen om preventief te fouilleren tussen 1 april en 1 mei, een maand dus. Dat stuitte op vragen van politiek Groningen. 'Waarom is een maand nodig?', vroeg Carlo Schimmel (D66) zich hardop af. 'Ik heb er heel lang over na gedacht, maar kon geen antwoord vinden.'

Bezwaar maken

Den Oudsten kwam in tegenstelling tot het D66-raadslid wel snel met een antwoord. Hij verzekerde dat Stadjers, dagjesmensen en politiek Groningen zich geen zorgen hoeven te maken over de maatregel.
'Ik wil de mogelijkheid van een maand hebben omdat het toepassen van de maatregel tijd nodig heeft. Je kan dan eerst nagaan of en waar je de maatregel wil toepassen. Vervolgens kan ik het invoeren, maar mensen moeten ook bezwaar kunnen maken tegen de maatregel tot preventief fouilleren.'

'Alleen op en rondom Koningsdag'

Dus lopen mensen in de stad de kans om gedurende een maand preventief gefouilleerd te worden? 'Nee', is het antwoord van Peter den Oudsten. 'Als het maar enigszins niet nodig is, dan doen we het niet. We willen het gebied waarin we het doen zo klein mogelijk houden en alleen toepassen op en rondom Koningsdag.'

Standaard procedure

Volgens rechtsgeleerde Jan Brouwer van de Groningse universiteit is het verzoek van Den Oudsten aan de raad heel gewoon. 'Sinds 'Apeldoorn', toen de koninkljike familie belaagd werd, wordt er altijd preventief gefouilleerd. Dat kan vanaf 12 uur van tevoren, in een door de burgemeester aangewezen gebied. Inmiddels heeft de burgemeester daar trouwens niet eens toestemming van de raad voor nodig, al is het wel de koninklijke weg om daar om te vragen.'