Wonen op het water in de stad: maar waar en hoe dan?

© Jos Schuurman / FPS
Burgemeester en wethouders van Groningen willen af van het minimum aantal van 434 vergunde ligplaatsen voor woonschepen in de stad.
In de plaats daarvan wil het college 550 plekken creëren voor wonen op het water.
Daaronder vallen niet alleen ligplaatsen met overdraagbare ligplaatsvergunning, maar ook zogenoemde waterkavels en plekken in havens.

Nog geen 434 ligplaatsen gehaald

De raad dwong in 2009 af dat de stad 434 ligplaatsen voor woonschepen ter beschikking stelt. Op dit moment wordt dat aantal niet gehaald (het zijn er 427) en het college wil ook nog negenentwintig ligplaatsen in de Diepenring schrappen.
Uit onderzoek blijkt dat er moeilijk nieuwe locaties voor woonschepen te vinden zijn, terwijl er wel kansen zijn voor waterkavels (een woning op het water) en havenplekken.

CDA: 'Minimum handhaven'

Binnen de gemeenteraad zijn er zorgen over de gewijzigde ambitie. Herman Pieter Ubbens van het CDA vindt dat de norm van 434 ligplaatsen niet losgelaten moet worden.
'Mensen uit de Diepenring moeten wel ergens komen te wonen en dat moet je eerst goed geregeld hebben en dat lukt nu blijkbaar niet. Dan gaan we de definitie oprekken; dat is niet eerlijk.'

GroenLinks: 'Er zijn wel mogelijkheden'

Hij krijgt onder meer steun van collegepartij GroenLinks. Raadslid Petra Brouwer over de zoektocht naar nieuwe ligplaatsen.
'Het lijkt of er meer is gekeken met een bril van onmogelijkheden dan naar mogelijkheden die er wel degelijk zijn.'

Geen zorgen bij de wethouder

Wethouder Roeland van der Schaaf zegt dat er geen reden is voor zorg. De ambitie blijft volgens hem groei; hij wil alleen meer flexibiliteit in het type wonen op water. Dat kan ook, omdat de vraag naar wonen op water volgens hem verandert.
Van der Schaaf: 'Het idee dat door deze nieuwe ambitie mensen gedupeerd worden is een onterechte tegenstelling.'

Havenplekken als extra locaties

De extra locaties die het college voor de korte termijn op het oog heeft zijn havenplekken; plekken waar havengeld wordt gevraagd en een vergunning niet overdraagbaar is.
Er zouden drie tot vier authentieke schepen in het Eemskanaal kunnen komen ter hoogte van de Kop van Oost.
Omwonenden hebben hier bezwaar tegen en een besluit daarover is ook nog niet genomen, benadrukt de wethouder.

Of bij Hoogkerk en Meerstad

De tweede locatie zou voor zes schepen zijn in het Hoendiep bij Hoogkerk; ook dit zijn havenplekken. De derde plek is woonbuurt de Zeilen in Meerstad.
Andere plekken zoals het Reitdiep, de Brailleweg en de Euroborg zijn om uiteenlopende redenen ongeschikt, aldus het college.

'Meer onderzoek nodig voor toekomst'

Om 550 plekken voor wonen op water te halen is op lange termijn meer nodig. Van der Schaaf: 'Willen we groei realiseren dan zijn grotere aantallen nodig; bijvoorbeeld in Meerstad, bij het Suikerunieterrein of in de Scandinavische Havens.'
Daarvoor is nog wel meer onderzoek nodig en de kosten zijn volgens het college fors. Bij het Suikerfabriekterrein zou nieuw water gegraven moeten worden; dat kost vijf tot 7,5 miljoen.

Raad wil meer inzicht in planning

De raad gaf te kennen meer inzicht te willen in de planning tot aan 2025. PvdA-er Maarten van der Laan: 'Wat gaan we wanneer doen.' Inge Jongman van ChristenUnie: '2025 is ver weg, dus we willen op korte termijn een tijdpad.'
Of de gemeenteraad het college toch houdt aan 434 ligplekken moet eind maart blijken. Dan zou een partij tijdens de raadsvergadering daarover een voorstel kunnen indienen.

Aantallen

In de stad zijn op dit moment 427 ligplaatsen (met overdraagbare ligplaatsvergunning), dertien waterkavels (Meerstad) en zevenenzestig schepen in de Noorderhaven. Dat zijn er opgeteld 507.
Het mogen er dus 550 worden, maar het is voor het college dus uitgesloten dat er nieuwe ligplaatsen met overdraagbare ligplaatsvergunning bij komen.