Basisschool De Linde in Haren sluit de deuren

© RTV Noord
Obs De Linde in Haren gaat na dit schooljaar dicht. Op dit moment krijgen 82 kinderen les op de school. De Linde heeft te maken met een teruglopend leerlingenaantal.
De school is een nevenvestiging van obs De Brinkschool. Als De Linde wel open zou blijven, moeten de groepen 1 tot en met 4 worden samengevoegd in één klas. Ouders en leerkrachten vinden dat geen goede oplossing. 
Zowel ouders, leerkrachten als de medezeggenschapsraad (MR) staan achter het besluit om de school te sluiten. Het schoolgebouw komt in handen van de gemeente. Die weet nog niet wat ze met het pand gaat doen. 

Daling zet door

De Linde heeft al enige tijd te maken met teruglopende leerlingaantallen. Ook in de toekomst lijkt die daling zich voort te zetten. 'Ook werd aangegeven dat een aantal ouders in de laagste groepen nu al overwegen hun kind(eren) op een andere school in te schrijven vanwege de kleine omvang van de groepen', schrijft de MR in een brief aan openbaar onderwijs organisatie Baasis. 'Verdere opdroging van de school lijkt daarmee onvermijdelijk.'