Vrouwenopvang in Stad geopend: 'Hier zit je niet zo op elkaars lip'

De vrouwenopvang in de stad Groningen is donderdag officieel geopend. Afgelopen najaar verhuisde de opvang van het Martinikerkhof naar een nieuw pand in de Oosterparkwijk.
Daar worden vrouwen en kinderen opgevangen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Meer ruimte

In het nieuwe pand hebben de vrouwen en hun kinderen een eigen appartement. Dat is volgens een ex-bewoonster een hele vooruitgang. Zelf zat ze vier jaar geleden met haar twee kinderen enkele maanden aan het Martinikerkhof.
De vader van haar kinderen had haar structureel psychisch mishandeld. In het oude pand hadden vrouwen alleen een eigen kamertje.

'Teveel op elkaars lip'

'Je leeft gedwongen in een groep en het zijn vrouwen met hun eigen trauma's. Ik kon met iedereen goed overweg, maar je zag daar wel veel strubbelingen tussen mensen, omdat je teveel op elkaars lip zit.'

Lawaai op de gang

Bij de opening is ook een 20-jarig meisje aanwezig dat in de opvang aan het Martinikerkhof heeft gezeten. Voor haar was het een fijne plek. 'Ik zag voor het eerst dat ik niet de enige was.'
Nu loopt ze stage in het nieuwe pand, waarvoor ze nog wel wat te wensen heeft: een kamer waar de kinderen mogen spelen als de moeders koffieuurtje hebben. 'Een speelkamer waar ze lawaai mogen maken, want op de gangen mag dat niet.'

Geweldloze generatie

Bestuurder Alice Vellinga van opvangorganisatie Het Kopland streeft naar een geweldloze generatie. Vrouwen en hun kinderen worden daarom niet alleen opgevangen en begeleid, maar indien nodig ook behandeld. Volgens Vellinga is dat dé manier om te voorkomen dat kinderen later zelf slachtoffer of dader worden van huiselijk geweld.
Vellinga wijst er wel op dat voor een geweldloze generatie meer moet gebeuren; de vrouwenopvang is maar een schakel. 'Drank, werkloosheid en schulden' spelen volgens haar een grote rol bij ontstaan van huiselijk geweld.