Video's en standpunten: de partijen in Oldambt

© RTV Noord
Op woensdag 21 maart is het zover: dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten. In Even Voorstellen maak je kennis met de verkiesbare partijen en hun standpunten. Vandaag: Oldambt.
Op welke partijen kan je stemmen in Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal of Veendam? En waar staan ze voor? In deze artikelreeks stellen de partijen zich voor in een video van 30 seconden en door hen zelf gekozen uitgelichte standpunten. Ook vind je bij elke partij een link naar het verkiezingsprogramma.
In elke editie van Even voorstellen worden de partijen uit een andere verkiezingsgemeente uitgelicht. Vandaag: dit zijn de partijen in Oldambt!

Lijst 1: SP

- Een goed, menselijk en sociaal beleid voor jong en oud.
- Kansen op werk; fatsoenlijk betaald werk is een antwoord op armoede.
- Goede, betaalbare zorg. Zekerheid, nu steeds meer mensen zorg nodig hebben.
Lees het verkiezingsprogramma van SP

Lijst 2: VCP

- Sociaal: behoud van voorzieningen in kleine kernen.
- Rechtvaardig: open en transparant bestuur.
- Strijdbaar: de VCP voert samen met belanghebbenden acties en faciliteert acties en bijeenkomsten waar dat nodig is.
Lees het verkiezingsprogramma van VCP

Lijst 3: PvdA

- Zorg: zeker zjn van de beste zorg voor jou betaalbaar en dichtbij huis.
- Werk: elke dag vol aan de bak voor een eerlijke kans op werk.
- Duurzaam Oldambt: van het gas af. Verduurzamen, ook voor inwoners met een smalle beurs. Geen wind, wel zon!
Lees het verkiezingsprogramma van PvdA

Lijst 4: CDA

- Onze economie heeft aanjagers nodig. Voor een arbeidsmarkt met vaste banen voor een ieder.
- Betere bereikbaarheid is nodig voor sterke onderlinge verbanden, meer werkgelegenheid en het aantrekken van recreanten.
- Zorg voor elkaar. Mensen met zorg moeten de mogelijkheid krijgen langer thuis te blijven wonen.
Lees het verkiezinsprogramma van CDA

Lijst 5: Partij voor het Noorden

- Veiligheid, zowel in als om het huis, in het verkeer en in ons uitgaanscentrum.
- Meer kansen voor jongeren op het gebied van scholing en werk. Een tweede campus in Oldambt.
- Woon- en bouwmogelijkheden voor jong en oud. Ook op de dorpen.
Lees het verkiezingsprogramma van Partij voor het Noorden

Lijst 6: VVD

- Een eerlijk en acceptabel OZB-tarief en wij willen dat verlagen,
- Snel internet, omdat Oldambt geen grenzen kent,
- Wij kiezen voor het midden- en kleinbedrijf, omdat werkgelegenheid de uitdaging voor onze regio is.
Lees het verkiezingsprogramma van VVD

Lijst 7: D66

- Ondernemers zijn de basis. Wij willen een gunstig vestigingsklimaat, goede bereikbaarheid en goede opgeleide werknemers.
- Vertrouwen op eigen kracht van mensen; preventie, innovatie en laagdrempelige toegang tot algemene voorzieningen.
- Oldambt omoet het groene voorbeeld voor verduurzaming van Nederland worden.
Lees het verkiezingsprogramma van D66

Lijst 8: ChristenUnie

- Ruimte om zelf initiatieven te nemen. Een samenleving moet je niet kapot vergaderen. Dat moet je doen met elkaar.
- Kleinschalige projecten voor het duurzaam opwekken van energie zonder het Oldambtster landschap aan te tasten.
- De OZB gaat niet verder omhoog.
Lees het verkiezingsprogramma van ChristenUnie

Lijst 9: Oldambt Aktief

- Meer ondersteuning vanuit de WMO voor ouderen, zieken, Wajongers, schuldsanering en minima. Meer budget voor sociaal beleid.
- Saamhorigheid met de burgers, want juist hun mening moet serieus genomen worden.
- Meer betaalbare woningen; onnodige afbraak van goedkope woningen moet stoppen. Houd dorpskernen leefbaar.
Lees het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief

Lijst 10: Burgerbelangen Oldambt

- Burger centraal, veiligheid en leefbaarheid, sterke lokale economie, directe democratie, burgerrechter en -vrijheden.
- Voor de rest verwijst de partij naar het programma
Lees het verkiezingsprogramma van Burgerbelangen Oldambt

Lijst 11: Groep HOP

- Mensen hebben recht op een goede starterswoning. Geen krot als starterswoning.
- Asielzoekerscentrum in Oldambt: nu niet. Eerst eigen broek ophouden.
- Mantelzorgers moeten meer geld krijgen. En als zij geen geld willen, moeten zij ook andere beloningen kunnen krijgen.
Lees het verkiezingsprogramma van Groep HOP

Lijst 12: Gemeentebelangen

- Inwoners centraal en betrekken bij besluitvorming. Ruime buurtbudgetten die zelfstandig besteed mogen worden. Kinderarmoede bestrijden.
- Ruim baan voor ondernemers. Minder bemoeienis van gemeente. Ruimte voor landbouw, ruime vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen.
- Voorzieningen in dorpen in stand houden. Behoud van basisscholen en winkelvoorzieningen. Goed openbaar vervoer.
Lees het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen
Woensdag 21 maart zijn er gemeentelraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. We volgen de verkiezingen met voorstelvideo's en analyses van onze verslaggevers. Lees hier alles over de verkiezingen.