Provincie over kritiek op aanleg snel internet: 'Wij hebben er het volste vertrouwen in'

Brouns (tweede van links) bij de ondertekening van het contract mer Rodin
Brouns (tweede van links) bij de ondertekening van het contract mer Rodin © Mario Miskovic/RTV Noord
Gedeputeerde Patrick Brouns zet enkele kritische kanttekeningen bij het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de aanleg van snel internet in het buitengebied.
In het rapport komt de provincie Groningen er niet al te best vanaf. Zo is er sinds de eerste plannen in 2011 nog geen enkele aansluiting gerealiseerd, en zou het 'voortrekken' van de bevingsgemeenten voor een tweedeling zorgen.

'Conclusie is onzin'

'Onzin', noemt Brouns dat laatste. 'Wat wij gedaan hebben, is het volgen van de bestuursovereenkomst met het Rijk. Daarin staat dat in ieder geval het bevingsgebied snel internet moet krijgen. Wij hebben de burgemeesters toen verzocht niet los aan te besteden, maar mee te gaan in een provinciebrede aanpak.'
Volgens Brouns is daarna de afspraak gemaakt de hele provincie binnen twee jaar aan te sluiten op snel internet. 'We beginnen in het bevingsgebied conform afspraak, maar binnen twee jaar geldt dit voor iedereen. De conclusie van een tweedeling is dus onzin.'

Timing

Daarnaast vindt de gedeputeerde de timing van het onderzoek voer voor discussie. 'Wat in het rapport staat, is dat ze onderzoek hebben gedaan in periode dat wij de opdracht voor de aanleg verstrekt hebben. Dan hebben we het over de inschrijving, onderhandeling met partijen en het tekenen van een contract', aldus Brouns.
Vervolgens is de conclusie van de Noordelijke Rekenkamer dat geen aansluiting is gerealiseerd. 'Dat is logisch', zegt de gedeputeerde. 'Geen enkele partij legt iets aan voordat er een contract getekend is.'

Volste vertrouwen

Rodin Broadband, de partij die door de provincie in de arm is genomen om de internetaansluitingen voor ruim 13.000 huishoudens te realiseren, houdt volgende week een bijeenkomst in De Marne. Dan worden de plannen en planning voor de eerste aansluitingen gepresenteerd, meldt Brouns nog.
Hij heeft er het volste vertrouwen in dat Rodin zich ook aan de deadline, twee jaar om alle aansluitingen te realiseren, gaat houden. 'Wij hebben een opdracht verstrekt met een harde deadline. Ik kom uit de ondernemerswereld. Als je opdracht tekent, dan sta je ervoor. Ik ga ervan uit dat Rodin levert en ik heb geen enkele reden daaraan te twijfelen.'

Staatssteun

Mocht dit niet zo zijn, dan oppert de Rekenkamercommissie dat de provincie de handschoen zelf moet oppakken. 'Ik snap dat ze dat zeggen, want die mogelijkheid hebben we ook onderzocht', zegt Brouns.
'Maar dat bleek niet haalbaar binnen de staatssteunregels. Dat zou jaren vertraging betekenen. Daarom hebben we heel bewust gekozen voor een snelle oplossing en dus een marktpartij.'

Markt faalt

Daarbij heeft de provincie wel de regie genomen. 'Het rapport constateert dat er vanuit de markt onvoldoende geacteerd werd op de aanleg van snel internet, feitelijk faalt de markt.'
Brouns vervolgt: 'De commissie zegt dat ons beleid consequent is doorgevoerd en dat het een begrijpelijke keuze is.'

Bewonersinitiatieven

Daarbij merkt de Noordelijke Rekenkamer op dat bewonersinitiatieven minder ruimte krijgen door de rol die de provincie op zich heeft genomen. 'Dat standpunt deel ik niet', reageert Brouns.
'De subsidieregeling voor de aanleg staat ook open voor deze organisaties. Er is zelfs een organisatie die daadwerkelijk een subsidie-aanvraag heeft ingediend. Wij hebben de subsidieregeling daarna nog aangepast, juist op verzoek van bewonersorganisaties. Het is in hun voordeel veranderd.'

Aanleg start in april

In april begint Rodin Broadband met de daadwerkelijke aanleg. Dat is later dan gepland, maar de harde deadline - de aanleg mag maximaal twee jaar duren - blijft dus staan.
Met de aanleg van het snelle internet is veertig miljoen euro gemoeid: tien miljoen als subsidie en dertig miljoen is een lening.