Video's en standpunten: de partijen in Appingedam

Wat gooit CDA in de prullenbak?
Wat gooit CDA in de prullenbak? © RTV Noord
Op woensdag 21 maart is het zover: dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten. In Even Voorstellen maak je kennis met de verkiesbare partijen en hun standpunten. Vandaag: Appingedam.
Op welke partijen kan je stemmen in Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal of Veendam? En waar staan ze voor? In deze artikelreeks stellen de partijen zich voor in een video van 30 seconden en drie door hen zelf gekozen uitgelichte standpunten. Ook vind je bij elke partij een link naar het verkiezingsprogramma.
In elke editie van Even voorstellen worden de partijen uit een andere verkiezingsgemeente uitgelicht. Vandaag: dit zijn de partijen in Appingedam.

Lijst 1 - Gemeentebelangen Appingedam wil een bruisende binnenstad

- 'Gemeentebelangen bouwt altijd aan een sociale Stad met volwaardige voorzieningen voor jong en oud!'
- 'Een sociaal en duurzaam versterkingsprogramma met volledige inspraak van alle bewoners.'
- 'Gemeentebelangen staat voor een bruisende binnenstad met ondersteuning van vrijwilligers zodat we het fijn hebben.'
Lees hier beleidsplan 2018-2022 van Gemeentebelangen Appingedam.

Lijst 2 - SP wil het versterkingsproces in Opwierde stopzetten

De SP heeft helaas geen voorstelvideo.
- 'Kosten waardedaling huizen laten betalen door veroorzaker (NAM) en niet door de bewoners via OZB.'
- 'Stop met de huidige versterkingsproces in o.a. Opwierde. Inzet gericht op sloop/nieuwbouw zoals bewoners.'
- 'Terugdringen armoedepeil Appingedam. Beschikbare regelingen hiervoor transparanter toegankelijk maken voor ieder die ze nodig heeft.'
Lees hier het verkiezingsprogramma van SP

Lijst 3 - CDA wil aantrekkelijk en betaalbaar wonen voor jongeren

- 'Initiatieven uit het bedrijfsleven moeten wij stimuleren. Inwoners moeten meer ruimte krijgen voor nieuwe experimenten.'
- 'Aantrekkelijk en betaalbaar wonen voor jongeren zijn belangrijk. Wij moeten openstaan voor (alternatieve) woonvormen.'
- 'Afstemming tussen bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt. Verbreding van mbo-onderwijs in Appingedam is daarbij van grootbelang.'
Lees hier het verkiezingsprogramma van het CDA.

Lijst 4 - PvdA wil een actiever armoedebeleid

De PvdA heeft helaas geen voorstelvideo.
- 'De gemeente moet een actiever armoedebeleid voeren met aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede.'
- 'Jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg, 1,5 lijns zorg, mantelzorg, dit gaat alle Damsters dagelijks aan.'
- 'Herindeling is de kans een gemeente met capaciteiten en kwaliteit te worden.'
Lees hier het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Lijst 5 - D66 wil verkeerscirculatieplan in het centrum aanpakken

- 'Burgerparticipatie zo vorm geven dat de Damsters de toekomst in hun stad kunnen blijven bepalen.'
- 'Duurzame nieuwbouw als alternatief voor versterking in Opwierde.'
- 'De sportverenigingen bestuurlijk laten samenwerken, ook wat betreft de beschikbare financiën, zodat het brede sportaanbod blijft.'
Lees hier het verkiezingsprogramma van D66.

Lijst 6 - ChristenUnie wil gasloze wijk

- 'Veilige toekomst: een voortvarende versterking van woningen en gebouwen en verlaging van de gaswinning.'
- 'Iedereen telt mee: elk mens is waardevol en verdient het om tot ontplooiing te komen en mee te doen.'
- 'Energieke gemeente: samen zorgen en zorg hebben voor groen, natuur en klimaat. Woningen energieneutraal.'
Lees hier het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Lijst 7 - VVD wil N33-afslagen naar de kernen

- 'Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben.'
- 'Bevoegde instanties moeten streng en duidelijk optreden als iemand zich niet aan de regels houdt.'
- 'Appingedam moet innovatieve en creatieve initiatieven in het belang van de samenleving stimuleren en faciliteren.'
Lees hier het verkiezingsprogramma van de VVD.

Woensdag 21 maart zijn er gemeentelraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. We volgen de verkiezingen met voorstelvideo's en analyses van onze verslaggevers. Lees hier alles over de verkiezingen.