Tonnen subsidie voor omzetten landbouwgrond in natuur

De provincie Groningen trekt bijna 8 ton uit voor het omzetten van landbouwgrond in natuur. De subsidie is beschikbaar voor een aantal percelen in het Zuidelijk Westerkwartier, Haren en Westerwolde.
De percelen hebben een totale oppervlakte van bijna 19 hectare en zijn in handen van particulieren. Wanneer landbouwgrond de functie van natuur krijgt, wordt de grond minder waard. De provincie komt de eigenaren daarom tegemoet met subsidie. De percelen sluiten meestal aan bij bezit van een natuurorganisatie of bij andere grond met particulier natuurbeheer.
Eigenaren kunnen na de omvorming een vergoeding krijgen voor het beheer dat past bij het natuurtype dat op het perceel ligt.