Gemeentebelangen-lijsttrekker onder vuur om nieuwe route N33

© Marten Nauta/RTV Noord
De afrit van Appingedam aan de nieuwe N33 houdt de politieke gemoederen bezig. Tijdens een debat voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente richtten meerdere partijen hun pijlen op Gemeentebelangen-lijsttrekker en huidig wethouder Annalies Usmany.
Bewoners van de Farmsumerweg in Appingedam uitten eerder al hun zorgen, en zijn bang dat het straks veel drukker wordt in hun straat.

'College heeft te weinig gedaan'

Zowel D66, ChristenUnie als de PvdA vinden dat het college van Gemeentebelangen en CDA er te weinig aan heeft gedaan om de nieuwe route van de N33 langs Appingedam te laten lopen. 'We gaan nu pas over de A-variant, de meest gunstige variant voor Appingedam, praten', zegt PvdA-lijsttrekker Hilbrand Brantsma. 'Dat hadden we veel eerder moeten doen.'
'We hebben er juist alles gedaan om het de A-variant te laten worden', pareert Gemeentebelangen-lijsttrekker en -wethouder Usmany de kritiek. 'De provincie heeft bepaald dat het de X1-variant moet worden.' Dat is de variant waarbij de N33, na verdubbeling van de weg, veel verder van Appingedam afligt.

'Lokale partijen hebben weinig inbreng'

Met de kritiek op de provincie haalt Usmany een heikel punt aan. ChristenUnie-lijsttrekker Ina Schenkel noemt het feit dat Gemeentebelangen een lokale partij is een probleem in dit soort gevallen: 'Een lokale partij kan wel iets vinden, maar de besluiten worden in Groningen en Den Haag genomen.'
Het kan rekenen op onbegrip bij Usmany: 'Onzin', noemt ze het. 'Ik ken ze allemaal die er zitten. Als we wat op onze lever hebben, dan melden wij het daar.'

Route N33 verkiezingsonderwerp

Kortom: de nieuwe route van de N33 wordt een onderwerp dat gaat spelen bij de raadsverkiezingen op 21 maart. Een verkiezingsonderwerp waarin de partijen vooral terugkijken: de nieuwe route wordt immers zo goed als zeker de door Appingedam verafschuwde 'X1-variant'.
Voor de toekomst zijn ze het eigenlijk wel met elkaar eens. 'Alle hens aan dek om de N33-afslag aantrekkelijk te krijgen op de plek waar die nu ook ligt', zegt Schenkel. 'We moeten goed kijken hoe er een betere oplossing kan komen', vindt PvdA-er Brantsma.
Usmany wil 'echt een goede, robuuste afslag voor Appingedam.' Net als haar ChristenUnie-collega Schenkel... op de plek waar die nu ook ligt.