Veertien patiënten overleden tijdens onderzoek naar galwegkanker

Een medische studie onder patiënten met galwegkanker is in 2016 stopgezet, omdat 14 van de 54 deelnemers tijdens het onderzoek overleden. Dat aantal was veel hoger dan verwacht.

De studie stond onder leiding van het AMC in Amsterdam en werd onder meer in het UMCG uitgevoerd.

Het AMC informeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet over de resultaten, meldt het Algemeen Dagblad. Het niet bekend hoeveel patiënten in Groningen deelnamen aan het onderzoek.

Twee behandelmethodes

De onderzoekers vergeleken sinds 2013 twee bestaande methoden om overtollig gal af te voeren uit de lever. Het lot bepaalde de methode per patiënt. Bij 27 deelnemers werd een galbuisje via de keel ingebracht. Van hen overleden er 3. De andere 27 ondergingen leverdrainage, waarbij een slangetje via de huid en door de lever naar binnen gaat. Van deze patiënten overleden er 11.

Onderzoek stopgezet

Volgens professor Thomas van Gulik, chirurg bij het AMC, was het onderzoek niet gericht op sterfgevallen, maar op complicaties, zoals infecties en verstopping van het buisje.

'Toen we het grote aantal sterfgevallen bij de ene methode zagen, waren we ontzettend verbaasd en hebben we het onderzoek stopgezet.'

Naast Groningen en Amsterdam namen ook ziekenhuizen in Maastricht en Rotterdam deel aan het onderzoek.

Weinig bekend over galwegkanker

Kanker van de galwegen komt niet veel voor. Jaarlijks krijgen in Nederland 400 mensen de diagnose. Over de ziekte is nog weinig bekend. Doordat er weinig patiënten zijn, is het moeilijk om onderzoek te doen naar de oorzaak, risicofactoren en mogelijke behandelingen.

Meer over dit onderwerp:
zorg GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws