Topvrouw Treant sust tijdens bezoek onrust over kraamafdeling Refaja

Het Refaja ziekenhuis
Het Refaja ziekenhuis © Treant Zorggroep
Carla van de Wiel, directeur-bestuurder van Treant Zorggroep, heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan de afdeling verloskunde in het Refaja ziekenhuis.
Ze heeft daar de onrust die is ontstaan na een mededeling van interim-manager Mark-Erik Nota, proberen weg te nemen. Volgens een brief die het team Kinderafdeling richting de raad van bestuur van Treant heeft gestuurd, liet Nota doorschemeren dat de afdeling verloskunde in het Refaja Ziekenhuis als eerste zou sluiten.

Gefrustreerd

'De manier waarop, daar zijn wij gefrustreerd over', zo schreef de afdeling in deze brief. Daarop heeft Carla van de Wiel dinsdagochtend het verhaal van Treant richting de afdeling herhaald.
'Dat is het verhaal dat wij de afgelopen week vaker hebben verteld', stelt een woordvoerder. 'Er is nog geen besluit genomen. Er liggen alleen enkele scenario's op tafel, waaronder het scenario dat de kraamafdeling in het Refaja zal sluiten. Dat definitieve besluit volgt later dit voorjaar.' Volgens Treant is het gebrek aan kinderartsen ook een van de redenen waarom deze scenario's op tafel liggen.
We hebben drie relatief kleine teams waarin artsen veel diensten moeten draaien. Dat is voor een aantal kandidaten reden geweest om af te haken
Carla van de Wiel - Treant Zorggroep

Kandidaten haken af

Treant Zorggroep heeft in de tussentijd wel degelijk geprobeerd kinderartsen binnen te halen, maar slaagde er in slechts één kinderarts aan zich te binden. Volgens Treant heeft dat te maken met de werkbelasting voor de artsen. 'In de huidige constructie hebben we drie relatief kleine teams en moeten artsen veel diensten met een klein team draaien. Dat is voor een aantal kandidaten reden geweest om af te haken.'

Open brief

Treant-topvrouw Carla Van de Wiel heeft vervolgens een gesprek gehad met de Knoalster VVD-lijsttrekker Hans Klopstra. Die afspraak is gemaakt na een open brief van Klopstra in weekblad De Kanaalstreek. De lijsttrekker schreef dat Van der Wiel haar belofte moet nakomen om het Refaja ziekenhuis een volwaardig ziekenhuis te laten zijn, mét een kraamafdeling.

Meerdere scenario's

'Dat was een goed gesprek', stelt Klopstra. 'Zij gaf aan dat er meerdere scenario's op tafel liggen. Volgens mevrouw Van de Wiel kan de landelijke politiek ervoor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft, zodat er regionaal geen afdelingen hoeven te sluiten en er ruimte blijft voor een volwaardig Refaja.'
Van de Wiel doelt op het feit dat er samen met de landelijke politiek gekeken moet worden hoe het tekort aan artsen in Nederland kan worden opgelost, zo laat haar woordvoerder weten.

Volwaardig ziekenhuis

Voor Klopstra is dat geluid hoopgevend, maar tegelijkertijd vindt hij dat de directeur van Treant zich aan haar woord moet houden.
'Ik roep mevrouw Van de Wiel op om toe te zeggen dat wanneer de landelijke politiek ruimte biedt voor het in stand houden van de kraamafdeling, wij er als regionale politici samen met haar er alles aan doen om een volwaardig ziekenhuis in Stadskanaal in de benen te houden.'
Die oproep wordt door alle partijen kracht bijgezet. De negen politieke partijen in Stadskanaal voeren woensdagmiddag actie voor de poort van het Refaja Ziekenhuis. Aanvankelijk was de actie opgezet door de SP, PvdA en GroenLinks, maar na overleg maandagavond is besloten er een raadsbrede actie van te maken.