Fietsersbond: smallere wegen en bredere fietspaden in Oldambt

Een situatie in het dorp Oostzaan (Noord-Holland), die de Fietsersbond ook graag in het Oldambt ziet
Een situatie in het dorp Oostzaan (Noord-Holland), die de Fietsersbond ook graag in het Oldambt ziet © Fietsersbond
Minder brede wegen en veel bredere fietspaden. Dat wil de Fietsersbond in de gemeente Oldambt.
De bond vindt dat fietsers in het Oldambt er maar karig van afkomen qua fietspaden. Daarom moet het nieuwe gemeentebestuur na de verkiezingen met uitgebreide fietsplannen komen, zo vindt de Fietsersbond.

Autoverkeer begrensd

De bond vindt verder dat het autoverkeer in woongebieden begrensd moet worden, dat er fietsstroken moeten komen die 1,80 meter breed zijn, dat de wegen veel smaller moeten worden en dat de rijstroken vrij van obstakels moeten ten behoeve van mensen met een beperking.
Daarnaast moet er ook aandacht komen voor veilige schoolroutes. Fietsers moeten op alle rotondes voorrang krijgen, is de stellige mening van de Fietsersbond Oldambt.