Het laatste referendum

© RTV Noord
Behalve stemmen op een politieke partij in zeven Groninger gemeenten, mag iedereen zich volgende week uitspreken over een nieuwe wet op de inlichtingendiensten. Het tweede referendum is ook meteen het laatste. Is dat jammer, Beter Weters?

Zinvol

Binnen de liberale wereld wordt verschillend gedacht over het referendum. Ik behoor tot degenen die het jammer vinden dat het referendum uit de Nederlandse politiek verdwijnt. Voor veel bestuurders zijn referenda lastig. Hun standpunt wordt op directe wijze door de bevolking zelf getoetst. En dan kan het zo zijn dat de mening van de bestuurder wordt verworpen. Dat is hard. Maar binnen mijn visie wel uiterst zinvol.

Houdt bestuurders scherp

Tijdens een bestuursperiode van vier jaar komen soms zeer belangrijke zaken naar voren, die niet in de verkiezingsprogramma's zijn opgenomen. Vraag dan de bevolking wat zij er van vindt. Bovendien de mogelijkheid van referenda houdt de bestuurders scherp.
Nota bene: ik vind de nieuwe inlichtingenwet een goede zaak, hoewel het de mensen niet erg bezig houdt.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Gedrocht

Een zinloos referendum! Een correctief, bindend, referendum zou zin gehad kunnen hebben, maar dit gedrocht heeft dat niet. En dat al helemaal niet nu in recente wetgeving deze vorm van referenda -terecht, al was het ontijdig- al is weggewerkt.

Geen enkele zin

Maar wat daar verder ook van zij, zó en met deze bijbehorende uitleg (of beter: het gebrek daaraan), is het een zinloos referendum; mensen weten amper waar zij voor of tegen (moeten) zijn: 'Wat houdt die wet nu precies in, en waar komt mijn eigen leven in het geding?' Ik ben ertegen dat déze wet in déze vorm er komt, en zal dus tegen stemmen. Maar dat heeft evenzogoed geen enkele zin, want dit hele referendum is passé…. Wat een farce!
Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Principes ruilen voor pluche

Nee, het is niet goed dat het referendum niet meer bestaat. Dit kabinet heeft het afgeschaft en de grootste voorstander van het referendum, D66, vindt het prima. Onvoorstelbaar dat juist deze partij het goed vindt. Zo zie je maar, dat landelijke partijen hun grootste principes opgeven voor het pluche.

Extra kostenpost

Los daarvan heeft het weinig zin om te stemmen. Sybrand Buma heeft reeds aangegeven dat de uitslag niet relevant is en de wet er gewoon komt. Kortom, het heeft geen enkele zin dit referendum: het zadelt de gemeenten alleen maar op met een extra kostenpost.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Onzinnig

21 maart is een feestdag voor onze democratie. Uiteraard omdat vele kiezers hun nieuwe volksvertegenwoordigers in de gemeenten mogen kiezen. Maar ook omdat we dan met een laatste stem het onzinnig raadplegende referendum ter ziele laten gaan. Zoals u begrijpt, ik ben geen voorstander van referenda. Dat licht ik graag even toe.

Simplistisch

Als kiezers geven we politici de zware taak en het mandaat om lastige keuzes te maken namens ons. Dit vergt veel inzet en deskundigheid. Grote beslissingen kennen veel achtergrondinformatie en afwegingen. Dit kun je wat mij betreft nooit versimpelen tot de vraag 'bent u voor of tegen iets?'. Laat volksvertegenwoordigers dit soort lastige afwegingen namens ons maken. Dit kunnen ze prima doen zonder een niet onderbouwde simplistische referendumuitslag.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Fundamentele mensenrechten

Aanstaande woensdag gaat het over veiligheid, privacy en vertrouwen. Dat is nogal wat. Deelt u de terechte zorgen van artsen, journalisten en mensenrechtenorganisaties of kiest u voor het D66-gezwabber met democratie en rechtstaat? Wilt u dat de overheid kan meekijken met uw whatsappjes en zoektermen op internet, en zelfs kan delen met de Trumps en Erdogans van deze wereld, of wilt u een gerichtere aanpak van dreigend terrorisme waarbij fundamentele mensenrechten niet onder druk komen te staan?

Arrogantie afstraffen

Voor mij is die keus niet moeilijk. Ik ga woensdag volmondig nee zeggen tegen de sleepwet en ik roep iedereen op hetzelfde te doen. Het is een groot goed dat de bevolking slechte plannen van de overheid kan terugfluiten. Daarom telt uw stem woensdag dubbel. We kunnen de arrogantie afstraffen en het referendum tot een succes maken. Partijen die alleen voor volksraadsplegingen zijn als ze zeker weten dat hun mening leidend is verdienen een corrigerende stembustik.
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Schijnvertoning

Het fenomeen referendum in Nederland is verworden tot een schijnvertoning. Zo goed als zeker wordt een negatieve uitslag van het komende referendum niet gehonoreerd door een meerderheid in de Tweede Kamer. Ongeveer zoals het bij het Oekraïne referendum ging. Dat was ook een farce. Van beide kanten trouwens. Ook de initiatiefnemers van dat referendum ging het om iets heel anders, namelijk de EU. En dat is altijd het probleem van een referendum: wat is de vraagstelling en hoe goed worden mensen daarover geïnformeerd? Of hoe goed laten mensen zich informeren.

Een noodrem

Soms willen mensen gewoon eens een dreun uitdelen aan de zittende macht. Begrijpelijk, maar met afgewogen besluitvorming heeft dat niets te maken. Het is van tweeën één: of je houdt zoals in Zwitserland frequent referenda, zodat het vooral over de zaak zelf zal gaan, of je beperkt het feest tot zuiver correctieve referenda met een hoge opkomstdrempel. Een noodrem op de parlementaire besluitvorming. Iets er tussenin was en is niks en gaat ook nooit iets worden.
Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Lage opkomst

In de meeste Groninger gemeenten hoeft er niet gestemd te worden voor de gemeenteraad. Ik hoef daarvoor in de stad ook niet naar de stembus. Toch heb ik een oproepkaart liggen. Men wil weten wat ik vind van de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel de sleepnetwet genoemd. Ik denk dat er weinig mensen naar de stembus zullen komen voor alleen dit onderwerp. In veel Groninger gemeenten verwacht ik dan ook een lage opkomst.

Gaan of niet gaan...

Ik ben zelf ook nooit een voorstander geweest van referenda, in welke vorm dan ook. Dus ben ik blij dat dit de laatste lijkt te worden. Ik weet nog niet zo goed wat ik ermee moet. Bij het vorige referendum ben ik gegaan en heb ik daar achteraf (zoals velen) spijt van gehad. Ik heb met mijn voorstem ervoor gezorgd dat de drempel werd gehaald. Ik heb nog steeds een behoorlijk vertrouwen in de overheid en geloof in de werking van de parlementaire democratie. Ik denk dat ik wel ga. Gebruik makend van mijn democratisch recht. Of toch maar niet?
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...